• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Berlipril 5 mg, Flosin ja Rehydron Optim tarneraskused

29.10.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Berlin-Chemie AG (Menarini Group) esindaja teatas ravimi Berlipril 5 mg tablettide (toimeaine enalapriil) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti novembri keskpaigani 2019. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Menarini International Operations Luxembourg S.A. esindaja teatas ravimi Flosin 0,4 mg toimeainet modifitseeritult vabastavate kõvakapslite (toimeaine tamsulosiin) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti novembri lõpuni 2019. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

Müügiloa hoidja Orion Corporation esindaja teatas ravimi Rehydron Optim suukaudse lahuse pulbri (toimeained naatriumkloriid, kaaliumkloriid, naatriumtsitraat ja glükoos) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari lõpuni 2020. Teisi samade toimeainete sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks konsulteerima arsti või apteekriga.