• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Allopurinol Sandoz 100 mg, Tadalafil Actavis 20 mg, Brontex 3 mg/ml ja Linola Urea tarneraskused

29.10.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Sandoz Pharmaceuticals d.d. esindaja teatas ravimi Allopurinol Sandoz 100 mg tabletid (toimeaine allopurinool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2022.a maikuuni. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas ravimi Tadalafil Actavis 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine tadalafiil) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2022.a veebruarini. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

Müügiloa hoidja Ratiopharm GmbH esindaja teatas ravimi Brontex 3 mg/ml siirup (toimeaine ambroksool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2022.a märtsini. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

Müügiloa hoidja Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel esindaja teatas ravimi Linola Urea 120 mg/g kreem (toimeaine uurea) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Saadaval on väiksema uureasisaldusega tooted. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti või apteekri poole.