• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimite Alkeran, Pemetrexed Accord, Spironolactone Accord ja Tadilecto tarneraskused

31.12.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Limited teatas ravimi Alkeran 50 mg süstelahuse pulbri ja lahusti (toimeaine melfalaan) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2020. a märtsist kuni 2021. a jaanuarini. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata. Ravimiamet, erialaselts ning ravimite hulgimüüjad teevad koostööd, et võimaldada tarneraskuse perioodil erandkorras müügiloata ravimi kasutamist.

Müügiloa hoidja Accord Healthcare S.L.U. esindaja teatas ravimi Pemetrexed Accord 1000 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulbri (toimeaine pemetrekseed) tarneraskusest, mille kestus ei ole teada. Saadaval on sama toimeainet väiksemas annuses sisaldav Pemetrexed Alvogen 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber.

Müügiloa hoidja Accord Healthcare B.V. esindaja teatas ravimi Spironolactone Accord 25 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine spironolaktoon) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi lõpuni 2020. Teine sama toimeaine sisaldusega ravim on apteekides saadaval.

Müügiloa hoidja Krka d.d. Novo Mesto esindaja teatas ravimi Tadilecto 5 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine tadalafiil) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi lõpuni 2020. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.