• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiseaduse muudatused seoses ravimiohutusega

05.07.2012
Printer-friendly version

Riigi Teatajas avaldati täna, 5. juulil 2012 ravimiseaduse muutmise seadus ja muudetud sotsiaalministri määrus nr 32 "Ravimi ohutuse alaste andmete edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord".

Ravimiseaduse muutmise seaduse muudatused on vastu võetud eesmärgiga võtta Eesti õigusruumi üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/84/EL, millega muudetakse ravimiohutuse järelevalve seniseid nõudeid. Täiendatud ravimiohutuse regulatsiooni eesmärk on tugevdada ja ratsionaliseerida inimtervishoius kasutatavate ravimite ohutuse järelevalve süsteemi, kaitsta paremini rahva tervist, tagada siseturu nõuetekohane toimimine ning lihtsustada praegusi eeskirju ja menetlusi.

Nende eesmärkide täitmiseks oli vaja muuta ka sotsiaalministri 18.02.2005 määrust nr 32. Määruse muudatustega täpsustatakse ravimi müügiloa omanike, Ravimiameti, tervishoiutöötajate ja ravimi kasutajate rolle ja kohustusi eesmärkide täitmisel.

Muudatused jõustuvad 21.07.2012.

Ravimiseaduse ja sotsiaalministri määruse muudatused ja muudetud terviktekstid on leitavad Riigi Teatajas.