• English
  • Eesti

Ravimireklaam kodanikule

12.01.2016
Printer-friendly version

Tulenevalt ravimite ja ravimitega kauplemise eripärast ning vajadusest ravimite kasutamist inimeste tervise kaitseks suunata, reguleeritakse ravimireklaami täpsemalt kui paljude teiste kaupade reklaami - eesmärk on pakkuda ravimite kohta käivat sõltumatut ja tasakaalustatud informatsiooni, kaitsta inimeste elu ja tervist ning majanduslikke huve.

Ravimireklaam liigitub kaheks – üldsusele (kodanikele) suunatud ravimireklaamiks ja ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele (arst, osade ravimite puhul ka ämmaemand ja õde) ja apteekritele suunatud reklaamiks. Üldsusele on lubatud reklaamida ainult käsimüügiravimeid. Retseptiravimeid võib reklaamida arstidele jt ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele ning apteekritele. Mõlemale reklaamiliigile kehtivad reklaami ja ravimireklaami üldnõuded ning erinõuded vastavalt sellele, kas reklaam on suunatud üldsusele või mitte. Viidatud nõuded on sätestatud reklaamiseaduses ja ravimiseaduses.

Üldsusele avalikustatud ravimireklaam peab olema esitatud selliselt, et oleks arusaadav, et tegemist on reklaamiga ja reklaamitakse ravimit. Samuti peab ravimi kohta avalikustatav teave olema asjakohane ja arusaadav, tagama reklaamitava ravimi eristatavuse teistest ravimitest ning sisaldama piisavalt teavet ravimi õigel viisil ja ohtuks kasutamiseks. Kõik üldsusele suunatud ravimireklaamid peavad sisaldama hoiatusteksti, millega juhitakse tähelepanu, et reklaamitava toote puhul on tegemist ravimiga ning suunatakse tarbijaid suuremale ettevaatusele ravimi kasutamisel. Retseptiravimi reklaam üldsusele on keelatud, kuid ravimitootjad võivad korraldada üldsusele vaktsineerimise edendamiseks suunatud kampaaniad, kui see on eelnevalt Ravimiameti ja Terviseametiga kooskõlastatud. Ravimi müügiloa hoidja ei tohi otse patsientidele ravimi näidiseid anda (näidise võib patsiendile edasi anda arst  või teised väljakirjutamise õigust omavad isikud, kui see on meditsiiniliselt põhjendatud), ravimimüügi edendamiseks müüa või jagada ravimiga seotud esemeid, korraldada ravimiga seotud loosimisi ja loteriisid ning pakkuda ravimi ostuga seoses tasuta või allahindlusega teisi ravimeid, muid kaupu või teenuseid.

Kodanikele ravimite kohta objektiivse ja sõltumatu teabe kättesaadavuse tagamiseks ei loeta ravimireklaamiks Ravimiameti kinnitatud (muutmata kujul, st müügiloa hoidja lisandusteta) ravimiomaduste kokkuvõtet, pakendi infolehte ja märgistust.

Ravimireklaami järelevalve on Ravimiameti ülesanne.   Ravimiametil on õigus teha ettekirjutusi rikkumise lõpetamiseks ning keelustada ravimireklaam ja nõuda õienduse avalikustamist. Lisaks võib ravimireklaami nõuete rikkumine tuua kaasa väärteomenetluse.

Reklaaminõuete rikkumiste kohta alates 2010. aastast tehtud ettekirjutused on leitavad Ravimiameti dokumendiregistrist, varasemad ettekirjutused on leitavad siit.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või telefonil 737 4140.