• English
  • Eesti

Ravimiregister ja ravimiinfo

Printer-friendly version

Koos müügiloa andmisega kinnitab Ravimiamet kõigile ravimitele omaduste kokkuvõtte (lühendina ravimiregistris SPC) ja kasutaja teabelehe (lühendina ravimiregistris PIL). Kõigi ravimite, millel on Eestis müügiluba, ravimiinfod on leitavad siit.