Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimiinfode esitamine

Juhend, kuidas esitada ravimiinfosid.

Eestikeelne ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi infoleht ja pakendi märgistus tuleb koos taotlusega esitada elektroonselt Word formaadis järgmiste taotluste puhul:

• riiklik esmane müügiloa taotlus  ja müügiloa uuendamise taotlus
• müügiloa muudatuse taotlus, millega kaasnevad muutused ravimiinfos:
   - riiklik protseduur: kõik muutused
   - vastastikuse tunnustamise (MRP) ja detsentraalse protseduuri (DCP) IA ja
     IB tüüpi muutused

Kui infosid ei esitatud koos taotlusega, peab need saatma e-posti aadressile: [email protected].

Muudatuste ja müügiloa uuenduste korral tuleb aluseks võtta kehtiv ravimiinfo tekst ning muutused tuleb teha nähtavalt, kasutades ’jälita muutusi/track changes’ funktsiooni.

MRP/DCP esmase taotluse, uuendamise ja II tüüpi muudatuste lõplike infode eestikeelsed tõlked tuleb esitada 5 tööpäeva jooksul pärast MRP/DC protseduuri lõppu e-posti aadressile: [email protected].

Ingliskeelne ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi infoleht ja pakendi märgistus tuleb esitada koos taotlusega elektroonselt Word formaadis MRP/DC müügiloa taotluste puhul.

Ravimiinfode esitamiseks tuleb kasutada kehtivaid vorme (avaneval leheküljel kõige lõpus). 

Viimati uuendatud: 01.06.2022