• English
  • Eesti

Ravimid, mille turustamisele ja väljastamisele on kehtestatud piirangud (turustamise ajutine peatamine, turustamise lõpetamine, tagasikutsumine vm)