• English
  • Eesti

Ravimid ja reisimine

17.01.2014
Printer-friendly version

Ravimitega reisimine

Valdkonda reguleerivad:

Sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 30 § 2 ja § 6

Sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 31 § 8

Sotsiaalministri 18.05.2005 määruse nr 73 lisa 1

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad on Sotsiaalministri 18.05.2005 määruse nr 73 lisas 1

Alates 01.07.2014 muutub ravimitega reisimise kord. Ravimitega reisimist ja ravimite saatmist reguleeriva sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 31 muudatusega muutub ravimitega reisimise lubade (sh Schengeni tunnistuse) taotlemine nii kodaniku, arsti kui apteekri jaoks lihtsamaks, sest kodanik ei pea ravimitega reisimise lubade (sh Schengeni tunnistuse - Schengeni tunnistust saavad taotleda vaid Eestis püsivat elukohta omavad isikud) taotlemiseks oma raviarsti ja ravimi väljastanud apteegi poole pöörduma – piisab taotluse esitamisest otse Ravimiametile, kes kontrollib ise retseptikeskusest ravimi väljakirjutamise ja apteegist väljastamise andmeid.  Apteegis töötavad proviisorid ja farmatseudid peavad vajadusel nõustama kodanikke ravimi kuuluvuse osas narkootiliste või psühhotroopsete ainete nimekirja ning ravimitega reisimise nõuete osas. Ravimitega reisimise info kodanikule on leitav siit.  

NB! Sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 31 muudatus sätestab ka, et Schengeni tunnistuse taotluse pabervorm (allalaetav siit) peab olema kättesaadav muuhulgas ka apteekides.