• English
  • Eesti

Ravimid ja reisimine

17.10.2014
Printer-friendly version

Ravimitega reisimine

Valdkonda reguleerivad:

Sotsiaalministri 18.02.2005. a määruse nr 30 §2

Sotsiaalministri 18.02.2005. a määruse nr 31 §8

Sotsiaalministri 18.05.2005. a määruse nr 73 lisa 1

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad on Sotsiaalministri 18.05.2005 määruse nr 73 lisas 1.

NB! Erandid, mille puhul ravimpreparaate ei loeta narkootiliseks või psühhotroopseks, on toodud Sotsiaalministri 18.05.2005 määruse nr 73 §3 lg 2 (nt. kodeiin kuulub III nimekirja, kuid narkootilisteks ja psühhotroopseteks aineteks ei loeta ravimpreparaate, mis sisaldavad lisaks kodeiinile ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet või ravimpreparaate, mis sisaldavad kodeiini tingimusel, et nimetatud aine sisaldus ühekordse ravimi annuse kohta on maksimaalselt 100 milligrammi või et selle sisaldus ei ületa 2,5 protsenti ravimvormi kogukaalust).

NB! Antidepressandid (ATC kood N06A) ei kuulu narkootiliste ega psühhotroopsete ravimite hulka ning nendele kehtivad ravimite kaasavõtmiseks üldised piirangud - ilma Ravimiameti loata võib kaasa võtta kuni 10 erinevat nimetust ravimeid ja ühte ravimit kuni 5 jaemüügipakendit.

Alates 01.07.2014 muutub ravimitega reisimise kord. Ravimitega reisimist ja ravimite saatmist reguleeriva sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 31 muudatusega muutub ravimitega reisimise lubade (sh Schengeni tunnistuse) taotlemine nii kodaniku, arsti kui ka apteekri jaoks lihtsamaks, sest kodanik ei pea ravimitega reisimise lubade (sh Schengeni tunnistuse) taotlemiseks oma raviarsti ja ravimi väljastanud apteegi poole pöörduma – piisab taotluse esitamisest otse Ravimiametile, kes kontrollib ise retseptikeskusest ravimi väljakirjutamise ja apteegist väljastamise andmeid.  Ravimitega reisimise info kodanikule on leitav siit.  

NB! Schengeni tunnistuse taotluse pabervorm (allalaetav siit) peab olema kättesaadav muuhulgas ka kaasavõetava ravimi määranud isiku juures ja apteekides. Schengeni tunnistust saavad taotleda vaid Eestis püsivat elukohta omavad isikud.

NB! Asendusravil olevate opiaatsõltlaste puhul jääb kehtima nõue, et Schengeni riikidesse reisimisel täidab ravi määranud arst endiselt Schengeni tunnistuse taotluse vana vormi, mis on allalaetav siit, kui ravim väljastatakse patsiendile tervishoiuteenuse osutaja poolt, mitte apteegist retsepti alusel

NB! Reisimisel Schengeni õigusruumi mittekuuluvatesse riikidesse võib ilma Ravimiameti loata narkootilisi või psühhotroopseid ravimeid kaasa võtta 1 jaemüügipakendi suurusega kuni 30 ühikut (tabletti, kapslit) või 25ml ning ravimitega peab kaasas olema arsti teatis ravimite vajaduse kohta või retsepti koopia. Arsti teatis ravimi vajaduse kohta võib olla vabas vormis, kuid peab kindlasti sisaldama arsti allkirja ja pitsatit, patsiendi ning talle määratud ravimi andmeid.