Eesti seadusandlus

Vastamaks uuele määrusele tehakse muudatused ka Eesti seadusandluses.

Ravimiseadus

Ravimi kliinilise uuringu taotluse erialase hindamise tasu

Ravimi kliiniliste uuringute eetikakomitee

Uus määrus näeb ette kolmeaastase üleminekuaja. Ühe aasta jooksul, ehk 31. jaanuarini 2023, võivad sponsorid esitada taotlused kas uue kliiniliste uuringute määruse või praegusel hetkel kehtiva (kliiniliste uuringute direktiivil põhineva) seadusandluse alusel.  Alates 31.01.2023 muutub kohustuslikuks taotluste esitamine uue määruse alusel. 31. jaanuariks 2025 peavad kõik käimasolevad uuringud vastama määruse nõuetele ning uuringute andmed olema üle kantud kliiniliste uuringute portaali.

Viimati uuendatud: 02.02.2022