Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Müügiloata ravimid

Eestis on lubatud kasutada ravimeid, millele Eesti või Euroopa Ravimiamet on väljastanud müügiloa. Müügiloa andmisel kontrollitakse, kas ravim on efektiivne, ohutu ja kvaliteetne. Erandjuhtudel võib Ravimiameti eelneval nõusolekul kasutada ka müügiloata ravimeid.

Müügiloata ravimi kasutamiseks võib olla erinevaid põhjusi:

 • vajalikku toimeainet sisaldaval ravimil ei ole Eestis müügiluba;
 • müügiloaga ravimil puudub vajalik ravimvorm, toimeaine sisaldus, pakendi suurus või müügiloale vastav (eestikeelne) pakend;
 • müügiloaga ravimit ei turustata või on tarneraskus.

Müügiloaga ravimid ning Eestisse sisse veetud müügiloata ravimid ja nende infolehed leiate ravimiregistrist.

Müügiloata ravimi kasutamine

Müügiloata ravimi kasutamise vajaduse üle otsustab arst. Ravis müügiloata ravimit kasutades on arstil järgmised kohustused:

 • kuna müügiloata ravimi pakend ja infoleht on võõrkeelne, peab arst patsienti informeerima ravimi omadustest ja selle kasutamisest (näidustused, õige annustamine ja manustamisviis, vastunäidustused, hoiatused, koostoimed teiste ravimitega, kasutamine raseduse ja imetamise ajal, kõrvaltoimed, mida teha üleannustamise korral);
 • ravimi kasutamise ajal tuleb arstil jälgida selle toimeid ja kõrvaltoimeid, vajadusel muuta ravi ja teatada kõrvaltoimetest Ravimiametile. Patsient pöördub kõrvaltoimete tekkimisel arsti poole;
 • juhul kui müügiloata ravimit ei ole võimalik / ei lubata kasutada, peab arst leidma teise ravivõimaluse.

Kuidas müügiloata ravim patsiendini jõuab?

 • Arst koostab digiretsepti müügiloata ravimile ning põhjendab müügiloata ravimi kasutamise vajadust.
 • Ravimiamet näeb retseptikeskuses müügiloata ravimi digiretsepti.
 • Ravimiamet menetleb digiretsept-taotlust ning saadab enamasti kuni 14 päeva (maksimaalselt 30 päeva) jooksul retseptikeskusesse otsuse müügiloata ravimi kasutamise kohta ja teavitab arsti otsusest e-kirja teel.
 • Arst teavitab patsienti otsusest kokkulepitud viisil. Patsient saab oma retsepti staatust ka ise vaadata portaalidest eesti.ee ja terviseportaal.ee.
 • Positiivse otsuse korral (retsepti staatus „Otsus positiivne, retsepti realiseerimine lubatud“) pöördub patsient endale sobivasse apteeki ja esitab soovi ravimi väljaostmiseks.
 • Apteegis broneeritakse retsept. Kuna müügiloata ravim ei ole enamasti Eestis kohe kättesaadav, tellib apteeker ravimi hulgimüügiettevõttest ning teavitab patsienti ravimi saabumisest. Patsient saab minna apteeki ja ravimi välja osta.
 • Negatiivse otsuse korral teavitab arst patsienti ning patsiendi ravi tuleb ümber korraldada.

Müügiloata ravimid ja ravimite toimeained

(Toimeained tähestikulises järjestuses)
Alus: Ravimiseadus § 21 lg 7 p 3

Täiendatud: 28.03.2024

Toimeaine nimetus
ATC kood
Ravimvorm; toimeaine sisaldus
Diagnoosikood või näidustus
Erialaorganisatsiooni   nimetus
Ravimiinfo
Amikatsiin J01GB06 Süstelahus 250mg/1ml Ravimresistentne tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Botulismi antitoksiin J06AA04 Süstelahus 500TÜ+500TÜ+100TÜ/ml 10ml Botulismi ravi Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Darunaviir (Darunavir Tillomed) J05AE10 Õhukese polümeerikattega tablett 800mg HIV-1 infektsiooniga patsientide ravi kombinatsioonis teiste retroviirusvastaste ravimitega; Z20.6 Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Difteeria antitoksiin J06AA01 Süstelahus 1000RÜ/1ml 10 ml Difteeria ravi ja profülaktika Eesti Infektsioonihaiguste Selts
Etambutool J04AK02 Tablett 400mg Multiresistentne tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Haemophilus influenzae B, konjugeeritud, puhastatud antigeen J07AG01 Süstelahuse pulber ja lahusti süstlis 10mcg/0,5ml Haemophilus influenzae tüüp b poolt põhjustatud invasiivsete infektsioonide vastane aktiivne immuniseerimine lastel alates 2. elukuust Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Hepatiit B immunoglobuliin 
(Hepatitis-B-Immunglobulin Behring)

J06BB04 Süstelahus 200TÜ/1ml Kokkupuutejärgne  B-hepatiidi profülaktika ja ravi Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Isoniasiid J04AC01 Tablett 100mg Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Isoniasiid J04AC01 Tablett 300mg Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Kanamütsiin J01GB04 Süstelahuse pulber 1g Multiresistentne tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Kapreomütsiin J04AB30 Süstelahuse pulber 1g Multiresistentne tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Kasirivimab + imdevimab J06BB81 Infusioonilahuse kontsentraat 120mg/ml+120mg/ml Tuvastatud COVID-19 infektsiooniga 12-aastastel ja vanematel patsientidel, kes ei vaja COVID-19 tõttu lisahapniku manustamist ja kellel on suur risk raskekujulise COVID-19 tekkeks Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Klofasimiin J04BA01 Kapsel 100mg Ulatuslik ravimresistentne tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Levofloksatsiin (LEVOXA) J01MA12 Õhukese polümeerikattega tablett 250mg Ravimresistentne tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Marutõve immunoglobuliin (Berirab) J06BB05 Süstelahus 150RÜ/1ml 2ml Kokkupuutejärgne marutõve profülaktika ja ravi Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Naatriumaminosalitsülaat J04AA02 Suukaudse lahuse pulber 5,52g Multiresistentne tuberkuloos SA TÜK Kopsukliinik
Naloksoon V03AB15 Süstelahus süstlis 1mg/1ml 2ml Looduslike või sünteetiliste ja osaliste agonist/antagonist opioidide poolt põhjustatud kesknärvisüsteemi pärssiva toime täielik või osaline antagoniseerimine, eelkõige hingamise depressiooni puhul Tervise Arengu Instituut

Pretomaniid
(Dovprela)

J04AK08 Tablett 200mg XDR tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Protionamiid J04AD01 Tablett 250mg Multiresistentne tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts

Pürasiinamiid J04AK01 Tablett 500mg Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Rifabutiin J04AB04 Kapsel 150mg Tuberkuloos; M. avium põhjustatud infektsiooni ravi SA TÜK Kopsukliinik
Rifampitsiin J04AB02 Infusioonilahuse pulber ja lahusti 600mg Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Rifampitsiin J04AB02 Suukaudne suspensioon 20mg/ml Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts

Rifampitsiin J04AB02 Kapsel 150mg Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Rifampitsiin J04AB02 Kapsel 300mg Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Rifampitsiin + isoniasiid J04AM02 Tahke suukaudne ravivorm 150mg+100mg Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Rifamapitsiin + isoniasiid J04AM02 Tahke suukaudne ravivorm 300mg+150mg Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Rifampitsiin + isoniasiid J04AM02 Tahke suukaudne ravivorm 150mg+75mg Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Rifapentiin J04AB05 Tablett 150mg Tuberkuloosi lühiravi ja latentse tuberkuloosi profülaktika raviskeemi osa; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Ritonaviir (Ritonavir Generis) J05AE03 Õhukese polümeerikattega tablett 100mg

HIV-1 nakkusega täiskasvanud patsientide ravi kombinatsioonis teiste retroviirusvastaste ravimitega; B20 – B24; Z20.6

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Rõugevaktsiin

J07BX01 Süstesuspensioon 1annust/0,5ml 0,5ml  Ahvirõugete ennetamine ja kokkupuutejärgne  profülaktika Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Streptomütsiin J01GA01 Süstelahuse pulber 1g Tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Zidovudiin J05AF01 Infusioonilahuse kontsentraat 10mg/1ml 20ml HIV / AIDS; HIV-positiivsetele sünnitajatele sünnitusaegseks manustamiseks, et langetada emalt vastsündinule HIV nakkuse ülekande riski ja HIV nakkuse profülaktikaks nende vastsündinutele, kellele suukaudne ravimi manustamine pole võimalik Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Teetanuse immunoglobuliin J06BB02 Süstelahus 250TÜ/1ml 1ml Kokkupuutejärgne teetanuse profülaktika ja ravi Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Teetanuse toksoid + difteeria toksoid J07AM51 Süstesuspensioon ≥40RÜ+≥4RÜ/0,5ml Ennetava eesmärgiga, difteeria ja teetanuse vastane immuniseerimine täiskasvanutel (sh traumajärgne vaktsineerimine) Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Teetanuse toksoid + difteeria toksoid J07AM51 Süstesuspensioon ≥40RÜ+≥30RÜ/0,5ml 5ml Ennetava eesmärgiga, difteeria ja teetanuse aktiivne immuniseerimine kuni 7-aastastel lastel, kellel läkaköha komponent on vastunäidustatud Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Tenofoviirdisoproksiil + emtritsitabiin (EXATRON) J05AR03 Õhukese polümeerikattega tablett 245mg+200mg HIV-1 infektsiooniga täiskasvanute retroviirusvastaseks kombineeritud raviks ja kokkupuute-eelseks profülaktikaks, et vähendada sugulisel teel leviva HIV-1 infektsiooniga nakatumise riski kõrge riskiga täiskasvanutel ja noorukitel; B20 – B24; Z20.6 Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Tsükloseriin J04AB01 Kõvakapsel 250mg Multiresistentne tuberkuloos; A15; A16.0; A17; A18; A19; B20 Eesti Kopsuarstide Selts
Tuberkuliin V04CF01 Süstelahus 5TÜ/0,1ml Tuberkuloosi diagnoosimine; A15; A16.0; A17; A18; A19; Z03; Z10; Z20 Eesti Kopsuarstide Selts
Tuberkuloosi tekitaja, elus, nõrgestatud J07AN01 Süstesuspensiooni pulber ja lahusti 0,75mg Ennetava eesmärgiga, tuberkuloosivastane aktiivne immuniseerimine Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Tuulerõugete immunoglobuliin J06BB03 Süstelahus 125TÜ/1,2ml Kokkupuutejärgne tuulerõugete profülaktika ja ravi Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Kehtiv alates 01.01.2011
Täiendatud 03.04.2024

Arstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel (toimeained tähestikulises järjekorras)
Alus: Ravimiseadus § 21 lg 7 p 1

Toimeaine nimetus ATC kood Ravimvorm; toimeaine sisaldus Diagnoosikood või näidustus Erialaorganisatsiooni nimetus Ravimiinfo
Albendasool P02CA03 Tahke suukaudne ravimvorm 200mg; 400mg

B65 – B89; B94

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Alfa-2a-interferoon L03AB04 Süstelahus süstlis 3000000 RÜ 0,5ml

D45; D47.3

Eesti Hematoloogide Selts
Alfa-2a-peginterferoon L03AB11 Süstelahus süstlis 90 mcg 0,5ml; 135 mcg 0,5ml

D45; D47.3

Eesti Hematoloogide Selts
Allergeenid – kodutolmulestad (Acarizax) V01AA03 Keelealune lüofilisaat J30; J45 Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Allergeenid – heintaimede õietolm; kodutolmulestad; puude õietolm; putukad; loomad (Alutard SQ alustus- ja jätkuravi; Alutard SQ Bee alustus- ja  jätkuravi; Alutard SQ Wasp alustus- ja jätkuravi) V01AA02; V01AA03; V01AA05; V01AA07; V01AA11 Süstesuspensioon J30; J45 Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Allergeenid – heintaimede õietolm (Grazax) V01AA02 Keelealune lüofilisaat J30; J45 Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Allergeenid – puude õietolm (Itulazax) V01AA05 Keelealune lüofilisaat J30; J45 Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Allergeenid – heintaimede õietolm; kodutolmulestad; puude õietolm; õistaimede õietolm; loomad; hallitusseened (Oralvac Compact alustus- ja jätkuravi) V01AA02; V01AA03; V01AA05; V01AA10; V01AA11; V01AA85 Suuõõnelahus

J30; J45

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Allergeenid – heintaimede õietolm; kodutolmulestad; puude õietolm; õistaimede õietolm; puude ja heintaimede õietolm; heintaimede ja õistaimede õietolm; puude ja õistaimede õietolm (Sublivac) V01AA02; V01AA03; V01AA05; V01AA10; V01AA80; V01AA83; V01AA84 Suukaudne lahus 24ml

J30; J45

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

Allergeenid – heintaimede õietolm; kodutolmulestad; puude õietolm; puude ja heintaimede õietolm (Purethal) V01AA02; V01AA03; V01AA05; V01AA80 Süstesuspensioon 20000AUM/ml

J30; J45; T78

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Allergeenid – heintaimede õietolm; puude õietolm (Pollinex alustus- ja jätkuravi) V01AA02; V01AA05 Süstesuspensioon 300TÜ/0,5ml+800TÜ/0,5ml+2000TÜ/0,5ml; 2000TÜ/0,5ml

J30; J45; T78

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Allergeenid – kodutolmulestad (Acarovac Plus) V01AA03 Süstesuspensioon 3000TÜ/ml

J30; J45; T78

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Allergeenid – putukad (Venomenhal) V01AA07 Süstelahuse pulber ja lahusti 120mcg

J30; J45; T78

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Allergiliste haiguste testid V04CL80 Naha torketesti lahus Spetsiifiliste IgE vahendatud allergiliste haiguste diagnoosimine Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Alprostadiil G04BE01 Süstelahuse pulber ja lahusti 10mcg ja 20mcg

C61; F52.0; F52.9; N48.4

Neurogeense, vaskulogeense, psühhogeense või segatüüpi erektsioonihäire ravi.

Erektsioonihäire diagnoosimine koos teiste diagnostiliste testidega.

Eesti Uroloogide Selts
Alumiiniumkloriid A01AA30 Oromukosaalne ravimvorm

Adstringeeriv ja hemostaatiline lahus hambaravis

Eesti Hambaarstide Liit

Amfoteritsiin; Amfoteritsiin (liposomaalne) J02AA01 Parenteraalne ravimvorm 50mg

Invasiivsete seeninfektsioonide ravi 

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Amiloriid C03DB01 Tahke suukaudne ravimvorm 5 mg N25.1 Eesti Endokrinoloogia Selts
Aminofülliin R03DA05 Parenteraalne ravimvorm

Kiirabi tegevusjuhised 2007 (KTJ) – astmahooga haige käsitlemine; elustamise algoritm

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Aminokaproonhape B02AA01 Parenteraalne ravimvorm

R04.0; R58; K22.8; K62.5; K92.2; R04.8; R04.9; S01.5

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Aminovõihape N06BX83 Tablett 250mg

F00 – F99

Eesti Psühhiaatrite Selts

Ammoniaak C01CX80 Inhaleeritav ravimvorm

Minestus; teadvuse kadu

Eesti Anestesioloogide Selts,
Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Amoksitsilliin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J01CA04

Tahke suukaudne ravimvorm 500mg; 750mg; 1000mg; suukaudse suspensiooni pulber 25mg/ml; 50mg/ml; 100mg/ml

Äge bakteriaalne sinusiit; äge keskkõrvapõletik; äge streptokokiline tonsilliit ja farüngiit; kroonilise bronhiidi ägenemised; keskkonnatekkene pneumoonia; äge tsüstiit; rasedusaegne asümptomaatiline bakteriuuria; äge püelonefriit; kõhutüüfus ja paratüüfus; hambaabstsess koos leviva tselluliidiga; liigeseproteesidega seotud infektsioonid; Helicobacter pylori eradikatsioon; puukborrelioos

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Amoksitsilliin + klavulaanhape (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J01CR02 Tahke suukaudne ravimvorm 500mg+125mg; suukaudse suspensiooni pulber 80mg+11,4mg/ml

Äge bakteriaalne sinusiit (adekvaatselt diagnoositud); äge keskkõrvapõletik; kroonilise bronhiidi ägenemine (adekvaatselt diagnoositud); keskkonnatekkene kopsupõletik; tsüstiit; püelonefriit; naha ja pehmete kudede infektsioonid, eelkõige tselluliit, loomahammustused ning hamba raske abstsess koos edasiareneva tselluliidiga; luude ja liigeste infektsioonid, eelkõige osteomüeliit

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Anti-D humaanimmunoglobuliin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J06BB01 Parenteraalne ravimvorm 1500RÜ

Rh(D) immuniseerumise profülaktika Rh(D)-negatiivsetel naistel; Rh(D)-negatiivsete isikute ravi pärast sobimatu Rh(D)-positiivse vere või teiste erütrotsüüte sisaldavate preparaatide ülekannet; T80.4

Eesti Naistearstide Selts
Artesunaat P01BE03 Parenteraalne ravimvorm 60mg

B50 – B54

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Asitromütsiin  J01FA10 Parenteraalne ravimvorm 500mg

Legionelloosi ravi

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Asitromütsiin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J01FA10 Suukaudse suspensiooni pulber 20mg/ml; 40mg/ml Tonsillofarüngiit; otiit; sinusiit; kroonilise bronhiidi ägenemine; naha- ja pehmete kudede infektsioon (erüsiipelas, impetiigo, sekundaarne püoderma); pneumoonia; klamüdioos; mükoplasmoos

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Atomoksetiin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) N06BA09 Tahke suukaudne ravimvorm 25mg; 40mg F90.0; F90.1 Eesti Psühhiaatrite Selts
Atropiin S01FA01 Silma manustatav ravimvorm 10mg/ml

H20.0; H40.1; H40.5; H33.0; H52.1; H52.0

Eesti Oftalmoloogide Selts

Atropiin S01FA01 Silmatilgad, lahus 0,1mg/ml; 0,5mg/ml

H44.2; H52.1

Eesti Oftalmoloogide Selts

Atropiin A03BA01 Parenteraalne ravimvorm

KTJ – (taas)elustamise algoritm; šokk

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Atsetasoolamiid S01EC01 Tahke suukaudne ravimvorm 250mg

G44.8; G93.2

Eesti Peavalu Selts
Atsetasoolamiid S01EC01 Tahke suukaudne ravimvorm 250mg Z29 Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Atsetasoolamiid S01EC01 Parenteraalne ravimvorm 500mg

H40.1; H40.2; H40.5

Eesti Oftalmoloogide Selts

Atsetasoolamiid S01EC01 Tahke suukaudne ravimvorm

H20.0; H40 – H44.5; H47.1; Q15.0; S05.1; T85.2

Eesti Oftalmoloogide Selts

Baariumsulfaat V08BA01 Suukaudne ravimvorm; rektaalne ravimvorm

Q38-Q45; K20 – K93; R11 – R19

Eesti Radioloogia Ühing

 Mixobar_Colon
 E-Z-CAT
 E-Z-HD
 Barilux Suspension PIL2010-05
 Barilux-HD PIL2010-05

Baklofeen M03BX01 Tablett 10mg ja 25mg

Spastilisuse leevendamine kesknärvisüsteemi haiguste korral:
polüskleroos (sclerosis multiplex);
spinaalsed kahjustused (tuumorid, traumad, motoneuroni haigus, sürigomüeelia, transversaalne müeliit);
laste tserebraalparalüüs;
aju vaskulaarsed haigused;
peaajutrauma;
meningiit ja entsefaliit;
spastiline hereditaarne parapleegia;
generaliseerunud düstoonia;
A86; C72; G04 – G05; G10 – G13; G24; G35; G37.3; G46; G80 – G83; G95.0; I60 – I69; R26

L. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

Beetahistiin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) N07CA01 Tahke suukaudne ravimvorm 16mg; 24mg Méniere´i tõve sümptomaatiline ravi Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts
Beetametasoon H02AB01 Parenteraalne ravimvorm

O11; O14; O15; O36; O41; O42; O60

Eesti Perinatoloogia Selts

Beetametasoon + salitsüülhape D07BC80 Salv 0,5 mg + 30 mg/g

L40; L30.8

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Bensatiinbensüülpenitsilliin J01CE08 Süstelahuse pulber 2 400 000TÜ

A46; A50 – A53

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Bisakodüül A06AB02 Rektaalsuposiit 10mg

K59.0; K59.3; K59.8

Eesti Lastearstide Selts

Bupivakaiin + epinefriin (adrenaliin) N01BB81 Parenteraalne ravimvorm 5mg+5mcg/ml

Kirurgiline anesteesia täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel. Valutustamine ägeda valu korral täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel.

Eesti Anestesioloogide Selts

Buprenorfiin

N02AE01

Transdermaalne plaaster 5mcg/1h; 10mcg/1h; 20mcg/1h 

R52.1

Eesti Valu Selts

Dakarbasiin L01AX04 Parenteraalne ravimvorm

Hodgkini lümfoom; pehmekoe sarkoomid; melanoom

Eesti Hematoloogide Selts
Dapsoon J04BA02 Tahke suukaudne ravimvorm 50mg

B59

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Dapsoon J04BA02 Tahke suukaudne ravimvorm

L13.0; L12.2; L73.8

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts
Deksametasoon S01BA01 Silmasalv 1mg/g

Silma mitteinfektsioossete põletikuliste ja allergiliste seisundite, sh operatsioonijärgse põletiku ravi

Eesti Oftalmoloogide Selts

Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape (Otomize) S02CA81 Kõrvasprei 0,1%+0,5%+2%

Väliskuulmekäigu põletikulised haigused; H60; H61; H62

Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts

Demeklotsükliin + triamtsinoloon (Ledermix) A01AB82 Dentaalpasta 30mg+10mg/g

Äge pulpiit ja periodontiit

Eesti Hambaarstide Liit

Demoksütotsiin H01BB01 Tahke suukaudne ravimvorm

O62.1; O62.2; O63; O72; O92; O07.6; O08.1

Eesti Naistearstide Selts

Digoksiin C01AA05 Parenteraalne ravimvorm

KTJ – kodade virvendusarütmia

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Diklofenak M01AB05 Rektaalsuposiit 50mg

J35.0; J36
Operatsioonijärgne valutustamine

Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts

Disulfiraam N07BB01 Implanteeritav tablett 100mg; Tahke suukaudne ravimvorm 500mg

F10 – F19

Eesti Psühhiaatrite Selts

Dobutamiin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) C01CA07 Parenteraalne ravimvorm 12,5mg/ml

Äge südamepuudulikkus, mis vajab inotroopset ravi; I50; R57.0

Eesti Kardioloogide Selts

Doksütsükliin J01AA02 Toimeainet modifitseeritult vabastav kapsel 40mg

I83.2; L70; L71; L97  

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Dopamiin C01CA04 Parenteraalne ravimvorm 40mg/ml

Ägeda süstoolse südamepuudulikkusega seotud hemodünaamika häired (sh hüpotensioon), mis on põhjustatud müokardiinfarktist, südamekirurgiast, kardiogeensest šokist, neerupuudulikkusest, traumast, septilisest šokist

Eesti Anestesioloogide Selts

Droperidool N05AD08 Parenteraalne ravimvorm

R11

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Epirubitsiin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) L01DB03 Parenteraalne ravimvorm 2 mg/ml Pahaloomuliste kasvajate ravi Eesti Onkoloogide Selts
Ergokaltsiferool A11CC01 Vedel suukaudne ravimvorm

E55

Eesti Lastearstide Selts

Erütromütsiin D10AF02 Nahalahus 2%; 4% 

L02; L08.1; L70; L73

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Etanool V03AB16 Parenteraalne ravimvorm 96%, 95%

T51.1; T51.8

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Etomidaat N01AX07 Parenteraalne ravimvorm 2 mg/ml

Anesteesia induktsioon

Eesti Anestesioloogide Selts

Fenobarbitaal N03AA02 Parenteraalne ravimvorm 100mg/ml

P90; P21.0; P96.1

Eesti Perinatoloogia Selts

Fenoksümetüülpenitsilliin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J01CE02

Tahke suukaudne ravimvorm; vedel suukaudne ravimvorm

Tonsillofarüngiit; sinusiit; otiit (v.a. alla 4 aastased lapsed); naha ja pehmete kudede infektsioon; periodontaalinfektsioon

Eesti Infektsioonhaiguste selts

Fenoterool + ipratroopiumbromiid (Berodual) R03AL01 Nebuliseeritav lahus 500mcg+250mcg/ml 20ml

J43; J44 – retsepti esmase väljakirjutamise õigus pulmonoloogil
J45 – retsepti esmase väljakirjutamise õigus pediaatril ja pulmonoloogil

Eesti Kopsuarstide Selts

Fenüülefriin S01FB01 Silma manustatav ravimvorm 10%

Pupilli laiendamine silmapõhja uurimise eesmärgil, enne silmaoperatsioone ja silmapõhja laserravi

Eesti Oftalmoloogide Selts

Fidaksomitsiin A07AA12 Tahke suukaudne ravimvorm 200mg

A04.7

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Flekainiid C01BC04 Tahke suukaudne ravimvorm 100mg

I45.6; I47; I48; I49

Eesti Kardioloogide Selts

Fludarabiin L01BB05 Parenteraalne ravimvorm C81 – C96; D60 – D89 Eesti Hematoloogide Selts
Fludrokortisoon H02AA02 Tahke suukaudne ravimvorm 0,1mg

E23; E25; E27; E89.3; E89.6

Eesti Endokrinoloogia Selts

Fludrokortisoon H02AA02 Tahke suukaudne ravimvorm 0,1mg G90.3; I95.1

L. Puusepa Nimeline  Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

Flufenasiin N05AB02 Tahke suukaudne ravimvorm; Parenteraalne ravimvorm

F00 – F31; F32.2; F32.3; F33.2; F33.3; F60.3; F70 – F79

Eesti Psühhiaatrite Selts

Flumaseniil V03AB25 Parenteraalne ravimvorm 0,1mg/ml

T42.4

Eesti Kiirabi Liit

Fluoksetiin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) N06AB03 Tahke suukaudne ravimvorm 10mg F06.3-F06.9; F10.7-F10.9; F11.7-F11.9; F12.7-F12.9; F13.7-F13.9; F14.7-F14.9; F15.7-F15.9; F16.7-F16.9; F17.7-F17.9; F18.7-F18.9; F19.7-F19.9; F20-F25; F28-F29; F31-F34; F38-F45; F48; F50; F52-F55; F59-F63; F68-F73; F78-F79; F84; F88-F89; F91-F94; F98-F99 Eesti Psühhiaatrite Selts
Fluorestseiin S01JA01 Silma manustatav ravimvorm 1,7mg/ml

H04.1; H16.0; H18.8; H40.1

Eesti Oftalmoloogide Selts

Fluorestseiin S01JA01 Süstelahus 100mg/ml Silmapõhja fluorestseiinangiograafia teostamiseks Eesti Oftalmoloogide Selts
Fluorestseiin + oksübuprokaiin + klorobutanool S01JA81 Silma manustatav ravimvorm 3mg+1,25mg+10mg/ml

Silma siserõhu mõõtmine

Eesti Oftalmoloogide Selts
Fluorouratsiil L01BC02 Kreem 5%

C44; D04; L57

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Flutikasoonfuroaat (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) R01AD12 Ninasprei, suspensioon 27,5mcg/1annus Kroonilise rinosinusiidi ning allergilise ja vasomotoorse riniidi sümptomite ravi Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts
Foolhape B03BB01 Tahke suukaudne ravimvorm 0,4mg

D52; E53.8; E53.9; L40; M05 – M14; M30 – M33; M35; M45; M46

Eesti Reumatoloogia Selts

Fosfomütsiin J01XX01 Parenteraalne ravimvorm 1g

N30; N34; N39.0

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Frovatriptaan (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) N02CC07 Tahke suukaudne ravimvorm 2,5mg G43 Eesti Peavalu Selts
Furosemiid C03CA01 Tahke suukaudne ravimvorm 40mg Südamepuudulikkus, neerupuudulikkus, maksatsirroos, muu geneesiga hüpervoleemia ja tursed Eesti Kardioloogide Selts
Furosemiid (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) C03CA01 Parenteraalne ravimvorm 10 mg/ml Kiire diureesi vajadus erakorralistes olukordades või kui suukaudne ravi on välistatud; tursete, astsiidi ja hüpertensiivse kriisi raviks Eesti Anestesioloogide Selts
Fusidiinhape (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) S01AA13 Silmatilgad, suspensioon 10 mg/g Fusidiinhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud silmapõletike ravi Eesti Oftalmoloogide Selts
Fütomenadioon B02BA01 Parenteraalne ravimvorm 2mg/0,2ml 0,2ml

Vastsündinu hemorraagiahaiguse profülaktika ja veritsuste ravi
Z29.8
P53
P54
D68

Eesti Perinatoloogia Selts

Gantsikloviir J05AB06 Parenteraalne ravimvorm 500mg

Tsütomegaloviiruse (CMV) infektsiooni raviks ja ennetuseks immuunsupressiooniga patsientidel

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Gentamütsiin J01GB03 Parenteraalne ravimvorm 1mg/ml 80ml; 3mg/ml 80ml

Gentamütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud rasked infektsioonid – vastsündinutele ja väikelastele kasutamiseks

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Glükopürroonium A03AB02 Parenteraalne ravimvorm 0,2mg/ml

Bradükardiat ennetav toime anesteesia induktsioonil või koos neostigmiiniga manustamisel

Eesti Anestesioloogide Selts
Glütserüültrinitraat (nitroglütseriin) C01DA02 Oromukosaalne ravimvorm 0,4mg/annus

KTJ - rindkerevalu, stenokardia; ÄSP käsitluse algoritm kiirabis; I20

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Gonadoreliin H01CA01 Parenteraalne ravimvorm

Hüpofüüsi puudulikkuse diagnostika

Eesti Endokrinoloogia Selts

Griseofulviin D01BA01 Tahke suukaudne ravimvorm 125mg; Vedel suukaudne ravimvorm

B35.0

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Haemophilus influenzae tüüp b (Hib), konjugeeritud, puhastatud antigeen J07AG01 Parenteraalne ravimvorm 10mcg

Allogeense ja autoloogse vereloome tüvirakkude siirdamisega patsientide vaktsineerimine; D73

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Haemophilus influenzae tüüp b (Hib), konjugeeritud, puhastatud antigeen (Act-Hib)

J07AG01

Parenteraalne ravimvorm 10mcg/0,5ml

Haemophilus influenzae tüüp b (Hib) vastane vaktsineerimine luuüdi ja organtransplantatsiooni siirdamise järgselt

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
 

Haloperidool (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni)  N05AD01 Parenteraalne ravimvorm 50mg/ml

Skisofreenia, skisoafektiivse häire, bipolaarse häire ja orgaanilliste psüühikahäirete säilitusraviks patsientidel, kelle seisund on stabiliseerunud suukaudse haloperidooliga

Eesti Psühhiaatrite Selts
Heksoprenaliin G02CA80 Parenteraalne ravimvorm 5mcg/ml 5ml ja 2ml

O20; O47; O62.4

Eesti Naistearstide Selts

Hepatiit B immunoglobuliin J06BB04 Parenteraalne ravimvorm 200TÜ/ml 1ml

Vastsündinu B-hepatiidi profülaktika

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin (Atgam) L04AA03 Infusioonilahuse kontsentraat 50mg/ml

Aplastiline aneemia; D61

Eesti Hematoloogide Selts
Hüdroklorotiasiid + amiloriid C03EA81 Tahke suukaudne ravimvorm 50mg+5mg N25.1 Eesti Endokrinoloogia Selts
Hüdrokortisoon H02AB09 Tahke suukaudne ravimvorm 10mg, 20mg

E23; E25; E27; E89.3; E89.6

Eesti Endokrinoloogia Selts

Hüdrokortisoon S01BA02 Silma manustatav ravimvorm 0,5%

H01.0; H01.1; H10.1; H10.4; H10.5

Eesti Oftalmoloogide Selts

Hüdrokortisoon + tsinhokaiin C05AA82 Rektaalsuposiit 5mg+5mg

I84; K60

Eesti Kirurgide Assotsiatsioon

Hüdroksükarbamiid (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) L01XX05 Tahke suukaudne ravimvorm 500mg ja 1000mg C00 – D48 Eesti Hematoloogide Selts
Hüdroksükobalamiin B03BA03 Parenteraalne ravimvorm 1mg/ml 1ml

D51; E53.8

Eesti Hematoloogide Selts

Hüpromelloos S01KA02 Silma manustatav ravimvorm 2%

Kornea kaitsmine kontaktluupide asetamisel; silmahaiguste diagnostika; laserravi teostamine

Eesti Oftalmoloogide Selts

Ibandroonhape (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) M05BA06 Tahke suukaudne ravimvorm 150 mg M80; M81 Eesti Reumatoloogia Selts
Indometatsiin M01AB01 Tahke suukaudne ravimvorm 25mg ja 50mg

Nefrogeenne magediabeet; N25.1

Eesti Endokrinoloogia Selts
Indometatsiin M01AB01 Tahke suukaudne ravimvorm 50mg G44 Eesti Peavalu Selts
Inimese kooriongonadotropiin G03GA01 Parenteraalne ravimvorm 1500RÜ

N97; Z31.2

Eesti Naistearstide Selts

Ipratroopiumbromiid (Atrovent) R03BB01 Nebuliseeritav lahus 250mcg/ml 20ml

J43; J44 – retsepti esmase väljakirjutamise õigus pulmonoloogil
J45 – retsepti esmase väljakirjutamise õigus pediaatril ja pulmonoloogil

Eesti Kopsuarstide Selts

Isoprenaliin C01CA02 Parenteraalne ravimvorm 0,2mg/ml

I45.5; I45.8; J45

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Isosorbiitdinitraat C01DA08 Oromukosaalne ravimvorm 1,25mg/annus

I20; I24; I25

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Ivermektiin P02CF01 Tahke suukaudne ravimvorm 3mg

B65 – B89; B94

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Kaaliumkloriid A12BA01 Tahke suukaudne ravimvorm 600mg

E10; E26; E87.6; I11; I50; K70; K76

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts,
Eesti Sisearstide Selts

Kabergoliin G02CB03 Tahke suukaudne ravimvorm 0,5mg

E22.0; E22.1; E24.0

Eesti Endokrinoloogia Selts

Kaltsitriool (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) A11CC04 Tahke suukaudne ravimvorm 0,25mcg E20; E89.2; N18; N25 Eesti Endokrinoloogia Selts
Kaltsiumfolinaat V03AF03 Tahke suukaudne ravimvorm 15mg; parenteraalne ravimvorm 3mg/ml

D52; D61; L40; M05; M06; M07; M08; M30 – M33; M35; M45; M46

Eesti Reumatoloogia Selts

Kaltsiumglükonaat A12AA03 Parenteraalne ravimvorm 10%

E.87.5; E83

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Kaltsiumkloriid B05XA07 Parenteraalne ravimvorm 10%

E.87.5; E83

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Kaltsiumkloriiddihüdraat B05XA07 Parenteraalne ravimvorm 7,35g/100 ml

Äge neerupuudulikkus

Eesti Anestesioloogide Selts
Karbakool S01EB02 Süstelahus (intraokulaarne) 0,01%

Pupilli ahendamine silmaoperatsioonide ajal

Eesti Oftalmoloogide Selts

Ketamiin N01AX03 Parenteraalne ravimvorm 50mg/ml

Hüpovoleemilises šokis patsientide anesteesia induktsiooniks ja regionaalanesteesia intravenoosseks toetamiseks

Eesti Anestesioloogide Selts

Ketokonasool J02AB02 Tahke suukaudne ravimvorm 200mg E24.0; E24.3; E24.8; E24.9 Eesti Endokrinoloogia Selts
Kiniin P01BC01 Parenteraalne ravimvorm 491,8 (490)mg/2ml (kiniindivesinikkloriid 600mg/2ml)

B50 – B54

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Kivisöe tõrv + salitsüülhape D05AA85 Šampoon

L21; L40; L20

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Klaritromütsiin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J01FA09 Suukaudse suspensiooni graanulid 25mg/ml

Kroonilise bronhiidi ägenemine; pneumoonia; tonsillofarüngiit; sinusiit; naha ja pehmete kudede infektsioon; otiit (alternatiivina penitsilliinallergia korral); erütrasm; legionelloos; klamüdioos; atüüpilised mükobakterioosid; mükoplasmoos; läkaköha; difteeria; kampülobakterioos; Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Klindamütsiin D10AF01 Nahalahus 10mg/ml

L01; L70; L73

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts
Klindamütsiin G01AA10 Vaginaalkreem 20mg/g

N76

Eesti Naistearstide Selts

Klobasaam N05BA09 Tahke suukaudne ravimvorm 10 mg

G40.4; G40.0 – G40.9 (ravile raskesti alluv epilepsia)

Eesti Epilepsiavastane Liiga

Klomifeen G03GB02 Tahke suukaudne ravimvorm 50mg

E29.1 (juhul, kui ravis on oluline viljakuse säilitamine ja/või ei saa kasutada munandite vaegtalitluse raviks näidustatud ravimeid)

Eesti Uroloogide Selts
Klomifeen G03GB02 Tahke suukaudne ravimvorm

N97.0

Eesti Naistearstide Selts

Klonidiin C02AC01 Parenteraalne ravimvorm 0,01%; 0,015%

I10; R03.0; Vastavalt insuldi ravijuhendile

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Kloorheksidiin A01AB03 Oromukosaalne ravimvorm 1%

K05.0; K05.1; parodontiit; alveoliit

Eesti Stomatoloogia Selts

Kloorpromasiin N05AA01 Tahke suukaudne ravimvorm

F00 – F31; F32.2; F32.3; F33.2; F33.3; F60.3; F70 – F79

Eesti Psühhiaatrite Selts

Kodeiin, guaifenesiin R05FA80 Vedel suukaudne ravimvorm 0,958mg+20mg/ml

R05

Eesti Kopsuarstide Selts

Kolestüramiin C10AC01 Suukaudne ravimvorm 4g; 8g

G35 – teriflunomiidiga ravi lõpetamisel kiirendatud eliminatsiooniprotseduuriks

L. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts
Kolhitsiin M04AC01 Tahke suukaudne ravimvorm 0,5mg I30; I31; I32; I97; I01.0 Eesti Kardioloogide Selts
Kolhitsiin M04AC01 Tahke suukaudne ravimvorm 0,5mg; 0,6mg

M10.0; M11.0-M11.9; M35.2; M35.8

Eesti Reumatoloogia Selts
Koliinsalitsülaat + tsetalkooniumkloriid A01AD85 Oromukosaalne ravimvorm

K05.0; K05.1; K10.3; K12.0; K12.1

Eesti Stomatoloogia Selts

Kolistiin J01XB01 Pulmonaalne ravimvorm 1000000TÜ

Multiresistentsete gram-negatiivsete bakterite poolt põhjustatud infektsioonide kombinatsioonravi

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Kolistiin J01XB01 Pulmonaalne ravimvorm 1000000TÜ

Pseudomonas aeruginosa infektsiooni raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel; E84

Eesti Lastearstide Selts
Konjugeeritud östrogeenid +medroksüprogesteroonatsetaat G03FA12 Tahke suukaudne ravimvorm 0,625/5mg

N95

Eesti Naistearstide Selts

Kortikoreliin V04CD04 Parenteraalne ravimvorm 0,1mg/ml

Cushingi tõve diferentsiaaldiagnostika, hüpofüüsi puudulikkuse diagnostika

Eesti Endokrinoloogia Selts
Lauromakrogool 400 (polidocanol) C05BB02 Parenteraalne ravimvorm 0,25%; 0,5%; 1%; 3%

I83.0; I83.1; I83.2; I83.9

The Baltic Society of Phlebology
Levofloksatsiin J01MA12 Tahke suukaudne ravimvorm 250mg Äge püelonefriit ja kuseteede tüsistunud infektsioonid; krooniline bakteriaalne prostatiit; Siberi katku tekitajate sissehingamine: kokkupuutejärgne profülaktika ja ravi. Äge bakteriaalne sinusiit; kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, sh bronhiidi ägenemine; olmetekkene pneumoonia; naha ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonid; tüsistumata tsüstiit Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Levomepromasiin N05AA02 Tahke suukaudne ravimvorm 5mg; 50mg

F00 – F99

Eesti Psühhiaatrite Selts

Lidokaiin N01BB02 Nahasprei, lahus 10%

Lokaalanesteesia

Eesti Anestesioloogide Selts

Lidokaiin + epinefriin (adrenaliin) N01BB82 Parenteraalne ravimvorm

Infiltratsioonanesteesia üldkirurgias, KNK-kirurgias ja teiste kirurgia liikide puhul

Eesti Anestesioloogide Selts

Lidokaiin + kloorheksidiin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni)

N01BB86 Geel (uretraalne) 20mg+0,5mg/g Kusiti kaudu protseduuride ja operatsioonide teostamiseks, kusepõie kateteriseerimiseks; N40  Eesti Uroloogide Selts
Lidokaiin + paraformaldehüüd (Depulpin) A01AD90 Dentaalpasta 380mg+490mg/g

Hamba devitaliseerimine

Eesti Hambaarstide Liit
Lidokaiin + tsetrimiid A01AD81 Oromukosaalne ravimvorm

K02; K04; K05; B00.2; K12

Eesti Hambaarstide Liit
Liitium N05AN01 Tahke suukaudne ravimvorm

F00 – F31; F32.2; F32.3; F33.2; F33.3; F60.3; F70 – F79

Eesti Psühhiaatrite Selts

Liotüroniin H03AA02 Tahke suukaudne ravimvorm 20mcg

C73

Eesti Endokrinoloogia Selts

Lisdeksamfetamiindimesülaat N06BA12 Tahke suukaudne ravimvorm F90.0; F90.1; F90.8; F90.9 – ravimi esmase väljakirjutamise õigus on psühhiaatril Eesti Psühhiaatrite Selts
Magneesiumsulfaat B05XA05 Parenteraalne ravimvorm 25%

I49.8; F10

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Mebendasool P02CA01 Tahke suukaudne ravimvorm 500mg

B67; M90.2

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Medroksüprogesteroon G03DA02; L02AB02 Parenteraalne ravimvorm 150mg/ml

Z30.0; Z30.4

Eesti Naistearstide Selts
Medroksüprogesteroon G03DA02; L02AB02 Tahke suukaudne ravimvorm 5mg

N80; N85.0; N85.1; N91; N92; N95

Eesti Naistearstide Selts
Meflokviin P01BC02 Tahke suukaudne ravimvorm 250mg

B50 – B54; Z29

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J07AH09 Parenteraalne ravimvorm 0,5ml/1annus

Z00 – Z29

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Metadoon N07BC02 Tahke suukaudne ravimvorm 20mg C00 – D48; R52.1 Eesti Valu Selts
Metadoon N07BC02 Tahke suukaudne ravimvorm 20mg F11.22 Eesti Psühhiaatrite Selts
Metronidasool G01AF01 Vaginaalne ravimvorm 500mg

N76

Eesti Naistearstide Selts

Metronidasool (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) P01AB01 Tahke suukaudne ravimvorm 500mg Metronidasoolile tundlike mikroorganismide ja algloomade poolt põhjustatud infektsioonid: kõhuõõne infektsioon, vaagna piirkonna infektsioon naistel, anaeroobne naha ja pehmete kudede infektsioon, anaeroobne luude ja liigeste infektsioon. Clostridium difficile diarröa. Trihhomonoos, giardiaas, amöbiaas.  Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Metürapoon V04CD01 Tahke suukaudne ravimvorm 250mg E24.0; E24.3; E24.8; E24.9 Eesti Endokrinoloogia Selts
Metüülergometriin G02AB01 Parenteraalne ravimvorm 0,2mg/ml

O72

Eesti Naistearstide Selts
Metüülfenidaat (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) N06BA04 Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 18mg; 27mg; 36mg; 54mg F90.0; F90.1 Eesti Psühhiaatrite Selts
Midasolaam N05CD08 Suuõõnelahus 2,5 mg 0,5 ml; 5 mg 1 ml; 7,5 mg 1,5 ml; 10 mg 2 ml Prolongeeritud epileptilised hood või tüüpilised epileptiliste hoogude seeriad; G40 Eesti Epilepsiavastane Liiga
Midodriin C01CA17 Tahke suukaudne ravimvorm 2,5mg; 5mg  G90.3; I95.1

L. Puusepa Nimeline  Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

Milrinoon C01CE02 Parenteraalne ravimvorm 1mg/ml 10ml

Südame kontraktiilsuse langus; I50.9; I97.1

Eesti Anestesioloogide Selts

Misoprostool G02AD06 Tahke suukaudne ravimvorm 200 mcg

O04

Eesti Naistearstide Selts

Misoprostool G02AD06 Tahke suukaudne ravimvorm 25mcg

Sünnituse induktsioon

Eesti Naistearstide Selts
Modafiniil N06BA07 Tahke suukaudne ravimvorm 100mg F51.1; G47.1; G47.4 Eesti Unemeditsiini Selts
Morfiin N02AA01 Suukaudne lahus 10mg/5ml C00 – D48; R52.1 Eesti Valu Selts
Morfiin N02AA01 Parenteraalne ravimvorm 10mg/ml; 20mg/ml

Valuravi tugeva opioidiga lähtuvalt rahvusvahelisest valuravijuhendist

Eesti Anestesioloogide Selts
Mupirotsiin D06AX09 Kutaanselt manustatav ravimvorm 20mg/g

K13.0; L01-L03; L73; L98.9

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Naatriumhepariin B01AB01 Parenteraalne ravimvorm

Antikoagulatsiooniks

Eesti Anestesioloogide Selts
Naatriumkloriid B05XA03 Parenteraalne ravimvorm 200mg/ml

Raske hüponatreemia korrektsioon

Eesti Anestesioloogide Selts
Naatriumkloriid S01XA03 Silmasalv 5%

H18.1; H18.2; H18.3; H18.5; H18.7; H18.8

Eesti Oftalmoloogide Selts

Naatriumnitroprussiid C02DD01 Parenteraalne ravimvorm 50mg

Arteriaalse hüpertensiooni kontroll, nt lõhestuv aordianeurüsm, feokromotsütoomi kriis

Eesti Anestesioloogide Selts

Naatriumoksübaat N01AX11 Parenteraalne ravimvorm 200mg/ml

Üldanesteesia

Eesti Anestesioloogide Selts
Neostigmiin N07AA01 Parenteraalne ravimvorm

Üldanesteesias kasutatavate mittedepolariseerivate lihasrelaksantide antagoniseerimiseks jääkrelaksatsiooni vältimiseks

Eesti Anestesioloogide Selts

Neostigmiin + glükopürroonium N07AA80 Parenteraalne ravimvorm 2,5mg+0,5mg/ml

Neuromuskulaarse relaksatsiooni antagoniseerimine; seedetrakti motoorika stimuleerimine

Eesti Anestesioloogide Selts
Nifedipiin C08CA05 Vedel suukaudne ravimvorm 20mg/ml

I10

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Oksatsilliin J01CF04 Parenteraalne ravimvorm 500mg; 1000mg; 2000mg

Staphylococcus aureus poolt põhjustatud infektsioonide ravi

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Oksükodoon (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) N02AA05 Õhukese polümeerikattega tablett 5mg; 10mg C00-D48; R52.0; R52.1 Eesti Valu Selts
Parikaltsitool H05BX02 Tahke suukaudne ravimvorm 1mcg; 2mcg

Kroonilise neeruhaiguse 3. – 5. staadiumiga seotud sekundaarse hüperparatüreoidismi ravi; N18.0; N18.9

Eesti Nefroloogide Selts

Pentagastriin V04CG04 Parenteraalne ravimvorm 0,5mg/2ml

C73

Eesti Endokrinoloogia Selts

Perfenasiin

N05AB03 Tahke suukaudne ravimvorm; parenteraalne ravimvorm

F00 – F31; F32.2; F32.3; F33.2; F33.3; F60.3; F70 – F79

Eesti Psühhiaatrite Selts

Permetriin P03AC04 lahus, šampoon 1%

B86; B85.0; B88.0

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Petidiin N02AB02 Parenteraalne ravimvorm 50mg/ml

KTJ – trauma; C00 – C97; R52.0; R52.1

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Pilokarpiin S01EB01 Silma manustatav ravimvorm 20mg/ml

H40.2

Eesti Oftalmoloogide Selts

Pipekurooniumbromiid M03AC06 Parenteraalne ravimvorm 4mg

Endotrahheaalne intubatsioon ja skeletilihaste lõõgastamine üldanesteesia ajal, kui on vajalik pikaajaline lihaslõõgastus

Eesti Anestesioloogide Selts

Pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen J07AL01 Parenteraalne ravimvorm 25mcg/0,5ml

Pneumokokknakkuse vastane vaktsineerimine; Z23.8

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Podofüllotoksiin D06BB04 Nahalahus 5mg/ml

A63.0

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Polümüksiin B + neomütsiin + gramitsidiin S01AA81 Silma manustatav ravimvorm

H16

Eesti Oftalmoloogide Selts
Prasikvanteel P02BA01 Tahke suukaudne ravimvorm

B65.0 – B65.9; B68.0 – B68.9; B69.0 – B69.9; B70.0; B70.1; B71.0; B71.1; B71.8; B71.9

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Prednisoloon D07AA03 Kutaanselt manustatav ravimvorm 0,4%

L20.8; L21; L22; L23; L24; L27.2; L29

Eesti Allergialiit

Prednisoloon H02AB06 Tahke suukaudne ravimvorm 50mg

C00 – D48; D59; D60 – 64; D69

Eesti Hematoloogide Selts

Prednisoloon H02AB06 Parenteraalne ravimvorm 25mg/ml

KTJ - astmahooga haige käsitlemine; lööbed lastel; T78.4

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Primakviin P01BA03 Tahke suukaudne ravimvorm 15mg; 30mg

B50 – B54

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Progesteroon G03DA04

Parenteraalne ravimvorm 25mg/ml

N97; Z31.2; Z31.3 Eesti Naistearstide Selts
Proguaniil + atovakvoon P01BB51 Tahke suukaudne ravimvorm 25mg+62,5mg B50; Z29.2; Z29.8; Z29.9 Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Prokaiinbensüülpenitsilliin J01CE09 Süstelahuse pulber 1 200 000TÜ

A50 – A53

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Prokarbasiin L01XB01 Tahke suukaudne ravimvorm 50mg

Hodgkini lümfoom

Eesti Hematoloogide Selts
Proksümetakaiin S01HA04 Silmatilgad, lahus 5mg/ml Silmapinna tuimestamine enne silmaoperatsioone, invasiivseid protseduure ja võõrkehade eemaldamist Eesti Oftalmoloogide Selts
Propamidiin S01AX15 Silma manustatav ravimvorm 1mg/ml

H16.0

Eesti Oftalmoloogide Selts

Propüültiouratsiil  H03BA02 Tahke suukaudne ravimvorm 50mg

E05

Eesti Endokrinoloogia Selts

Protireliin V04CJ02 Parenteraalne ravimvorm 0,2mg/ml

Hüpofüüsi puudulikkuse diagnostika

Eesti Endokrinoloogia Selts

Püridoksiin A11HA02 Süstelahus 50mg/ml

E53.1

Eesti Anestesioloogide Selts

Pürimetamiin P01BD01 Tahke suukaudne ravimvorm 25mg

B58; K77.0

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Raud(III)hüdroksiid-polümaltoos kompleks B03AB80 Vedel suukaudne ravimvorm 50mg/ml

P61.2; D50.9

Eesti Lastearstide Selts

Reteplaas B01AD07 Parenteraalne ravimvorm Äge südamelihase infarkt Eesti Kardioloogide Selts
Retinool + dekspantenool S01XA80 Silmasalv 20TÜ+20mg/g

H11; H16; H18; H02

Eesti Oftalmoloogide Selts

Rifampitsiin J04AB02 Parenteraalne ravimvorm 300mg; 600mg

T82 – T86

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Rifampitsiin J04AB02 Tahke suukaudne ravimvorm 150mg; 300mg

T82 – T86; Z20.8

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Rifampitsiin J04AB02 Tahke suukaudne ravimvorm 300mg

Supuratiivse hidradeniidi raskemad vormid (Hurley II-III staadium); L73.2

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Risatriptaan N02CC04 Suukaudne lüofilisaat 5mg ja 10mg; tablett 5mg ja 10mg

G43

Eesti Peavalu Selts

Salbutamool R03CC02 Parenteraalne ravimvorm 0,5mg/ml

Refraktaarse bronhiaalastma hoo kupeerimine

Eesti Anestesioloogide Selts
Sevelameerkarbonaat V03AE02 Suukaudne ravimvorm (suukaudse suspensiooni pulber 2,4 g)

N18
Hüperfosfateemia kontrolliks kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel
 

Eesti Nefroloogide Selts

Somatoreliin V04CD05 Parenteraalne ravimvorm 0,1mg/ml

Hüpofüüsi puudulikkuse ja kasvuhäirete diagnostika

Eesti Endokrinoloogia Selts

Streptokinaas B01AD01 Parenteraalne ravimvorm Äge kopsuarteri trombemboolia Eesti Anestesioloogide Selts
Sõrmkübara antitoksiin V03AB24 Parenteraalne ravimvorm 38mg

T46.0

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts
Sulfametoksasool + trimetoprim J01EE01 Parenteraalne ravimvorm 400mg+80mg/5ml 5ml

Stenotrophomonas maltophilia ja Pneumocystis jirovecii poolt põhjustatud infektsioonide ravi

Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Sulfametoksasool + trimetoprim J01EE01 Tahke suukaudne ravimvorm

Sulfametoksasooli ja trimetoprimi suhtes tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonid

Eesti Hematoloogide Selts

Süsinikmonoksiid + atsetüleen + metaan + hapnik + lämmastik V04CX89 Meditsiiniline surugaas 0,3%+0,3%+0,3%+20,9% Transfertesti läbiviimine (DLCO mõõtmiseks) Eesti Kopsuarstide Selts
Süsivesikud B05BA03 Parenteraalne ravimvorm 40%

KTJ - hüpotermia; insult; kooma; mürgistused

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Süstevesi V07AB83 Süsteravimi lahusti

Parenteraalselt manustatavate ravimite lahjendamine ja lahustamine

Eesti Anestesioloogide Selts
Zanamiviir J05AH01 Parenteraalne ravimvorm 10mg/ml J10 Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Tasaroteen D05AX05 Kutaanselt manustatav ravimvorm 0,05% ja 0,1%

L40.0; L40.8

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Teofülliin R03DA04 Tahke suukaudne ravimvorm 200mg; 300mg J44; J45 Eesti Kopsuarstide Selts
Tetrakaiin S01HA03 Silma manustatav ravimvorm 10mg/ml

Lokaalanesteesia katarakti kirurgias

Eesti Oftalmoloogide Selts

Tetrakosaktiid H01AA02 Parenteraalne ravimvorm 0,25mg/ml

Neerupealise puudulikkuse diagnostika

Eesti Endokrinoloogia Selts

Tiamiin A11DA01 Parenteraalne ravimvorm 50mg/ml

F10; T51; KTJ – kooma

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Timolool S01ED01 Silmatilgad, lahus 5mg/ml

H40.0 – H40.6; H40.8; H40.9; H42.0; H42.8; Q15.0

Eesti Oftalmoloogide Selts

Tiopentaal N01AF03 Parenteraalne ravimvorm 1000mg

Üldanesteesia induktsioon; raske intrakraniaalse hüpertensiooni käsitlus

Eesti Anestesioloogide Selts

Tobramütsiin S01AA12 Silmatilgad, lahus 3mg/ml

Tobramütsiinile tundlike bakterite poolt põhjustatud silma ja silmamanuste väliste infektsioonide ravi; operatsioonide ja traumade järgne infektsiooni preventsioon.

Eesti Oftalmoloogide Selts

Tretinoiin L01XF01 Tahke suukaudne ravimvorm 10mg

Äge promüelotsütaarne leukeemia

Eesti Hematoloogide Selts
Tretinoiin D10AD01 Kutaanselt manustatav ravimvorm 0,05% ja 0,025%

L58; L70; L81

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Tretinoiin + erütromütsiin D10AD81 Kutaanselt manustatav ravimvorm 0,25mg+40mg/g

L70

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

Triamtsinoloonheksatsetoniid H02AB08 Süstesuspensioon 20mg/ml

M05 – M09; M45; M46

Eesti Reumatoloogia Selts

Trikresool + formaldehüüd A01AD84 Oromukosaalne ravimvorm 35% + 19%

Piimahammaste pulpiit

Eesti Stomatoloogia Selts
Trimetoprim (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J01EA01 Tahke suukaudne ravimvorm 100mg Trimetoprimile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud kuseteede infektsioonid Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Tropikamiid S01FA06 Silmatilgad, lahus 5mg/ml; 10mg/ml

Silma uuringutes pupilli laiendamiseks ja akommodatsiooni paralüüsiks; H44.0; H44.1; H15; H16; H20; H22; H30

Eesti Oftalmoloogide Selts
Tropikamiid + fenüülefriin + lidokaiin S01FA80 Süstelahus (silma eeskambri sisene manustamine) 0,2mg+3,1mg+10mg/ml

Pupilli laiendamiseks; H16.0; H16.3; H20.0; H25.0; H25.1; H44.0

Eesti Oftalmoloogide Selts
Tsefadroksiil (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J01DB05 Suukaudse suspensiooni pulber 50mg/ml Tonsillofarüngiit; luude ja liigeste infektsioon; naha ja pehmete kudede infektsioon; kuseteede infektsioon Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Tsefiderokool J01DI04 Parenteraalne ravimvorm 1g XDR aeroobsete gramnegatiivsete organismide poolt põhjustatud infektsioonide raviks piiratud ravivõimalustega täiskasvanutel, kellel reservrea antibiootikumidele toime puudub Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Tsefprosiil (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J01DC10 Suukaudse suspensiooni pulber 50mg/ml Naha- ja pehmete kudede infektsioon; otiit; sinusiit; kroonilise bronhiidi ägenemine; pneumoonia; kuseteede infektsioon Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Tsefuroksiim (otsus kehtib kuni müügiloaga ravimi tarneraskuse lõpuni) J01DC02 Suukaudse suspensiooni graanulid 25mg/ml Äge streptokokktonsilliit ja -farüngiit; äge bakteriaalne sinusiit; äge keskkõrvapõletik; kroonilise bronhiidi ägenemine; tsüstiit; püelonefriit; naha- ja pehmete kudede tüsistumata infektsioonid; puukborrelioosi varane staadium Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Tsenobamaat N03AX25 Tahke suukaudne ravimvorm 25mg+12,5mg; 50mg; 100mg; 200mg G40 (juhul kui fokaalsed hood on koos sekundaarse generaliseerumisega või ilma ning haiguse ravi ei ole olnud tulemuslik vaatamata varasemale ravile vähemalt kahe epilepsiaravimiga) Eesti Epilepsiavastane Liiga
Tsüanokobalamiin B03BA01 Parenteraalne ravimvorm 500mcg/ml D51; E53.8 Eesti Hematoloogide Selts
Tsüanokobalamiin (B12 „Ankermann“) B03BA01 Tahke suukaudne ravimvorm 1000mcg; Parenteraalne ravimvorm 1000mcg/ml

D51; E53.8

Eesti Lasteneuroloogide Selts

Tsüklopentolaat S01FA04 Silmatilgad, lahus 10mg/ml Pupilli maksimaalne laiendamine ning tsüklopleegia enne silmaoperatsioone; funduse laserravi; funduse fotode teostamine ning tsüklopleegilise refraktsiooni mõõtmine lastel; H16; H20; H21; H22; H44.4; H45.1; S05; T26 – T28 Eesti Oftalmoloogide Selts
Tsütarabiin L01BC01 Parenteraalne ravimvorm (intratekaalne) 100mg

C91.0; C92.0

Eesti Hematoloogide Selts

Urokinaas B01AD04 Parenteraalne ravimvorm Äge kopsuarteri trombemboolia Eesti Anestesioloogide Selts
Vankomütsiin J01XA01 Tahke suukaudne ravimvorm 125mg

A04.7

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

Verapamiil C08DA01 Parenteraalne ravimvorm 2,5mg/ml

I47.1; I48; I50

Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

Vinkristiin L01CA02 Parenteraalne ravimvorm 1mg/ml

Leukeemia; lümfoom; hulgimüeloom; soliidtuumorid (rinna kartsinoom, väikerakuline bronhogeenne kartsinoom, pea ja kaela kartsinoom, pehmekoe sarkoom)

Eesti Hematoloogide Selts
Vismutsubtsitraat + tetratsükliin + metronidasool A02BD08 Tahke suukaudne ravimvorm 140mg+ 125mg+125mg K25 – K31 (juhul, kui Helicobacter pylori infektsiooni varasem ravi ei ole olnud tulemuslik) Eesti Gastroenteroloogide Selts

Zolmitriptaan

N02CC03 Tahke suukaudne ravimvorm 2,5mg

G43

L. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

Antidoodid (tähestikulises järjestuses)
Alus: Ravimiseadus § 21 lg 7 p 2

Toimeaine nimetus ATC kood Ravimvorm; toimeaine sisaldus Diagnoosikood või näidustus Erialaorganisatsiooni nimetus Ravimiinfo
4-dimetüülaminofenool (4-dimethylaminophenol) V03AB27
Amüülnitrit (Amyl nitrite) V03AB22
Berliini sinine (Prussian blue) V03AB31
Dantroleen M03CA01 Infusioonlahuse pulber, intravenoosne manustamine
Deferoksamiin V03AC01
Dimerkaprool (Dimercaprol) V03AB09
Edetaadid (Edetates) V03AB03
Etanool (Ethanol) V03AB16 Parenteraalne ravimvorm 96%, 95%
Flumaseniil V03AB25
Fomepisool (Fomepizole) V03AB34
Füsostigmiin (Physostigmine) V03AB19
Glutatioon (Glutathione) V03AB32
Ipekakuanja tsefaeel (Oksejuur) Ipecacuanha V03AB01
Kaaliumjodiid (Potassium iodide) V03AB21
Kaltsiumnaatriumedetaat V03AB80
Koliinesteraas (Cholinesterase) V03AB29
Maomürgi antiseerum J06AA03
Metioniin (Methionine) V03AB26
Metüültioniinkloriid - Metüleensinine (Methylthioninium chloride – Methylene blue) V03AB17
Naatriumnitrit (Sodium nitrite) V03AB08
Naatriumtiosulfaat V03AB06
Nalorfiin (Nalorphine) V03AB02
Obidoksiimkloriid (Obidoxime) V03AB13
Obidoksiimkloriid + atropiin V03AB81
Pralidoksiimjodiid (Pralidoxime) V03AB04
Prednisoloon ja prometasiin (Prednisolone and promethazine) V03AB05
Silibiniin (ehk silümariin) A05BA03 Süstelahuse pulber, intravenoosne manustamine
Sõrmkübara antitoksiin (Digitalis antitoxin) V03AB24
Vasksulfaat (Copper sulfate) V03AB20

Teadmiseks

1. Arst koostab retseptikeskuse kaudu digiretsepti

 • märgib lisaks tavapärastele retsepti andmetele müügiloata ravimi kasutamise põhjenduse, mis valitakse etteantud loendist (müügiloata ravimi digiretseptil kohustuslik andmeväli);
 • vajadusel täiendab põhjendust tekstiväljal (nt nimekiri varem kasutatud müügiloaga ravimitest, millele patsiendil on kõrvaltoime vm);
 • lisab oma e-posti aadressi;
 • teavitab patsienti, et kirjutas välja müügiloata ravimi, annab infot ravimi kohta ning tutvustab patsiendile edasist taotluse menetlusprotsessi.

Arst saab välja kirjutada ühekordse või korduvretsepti (kui ravimil ei ole piirangut korduvretsepti kirjutamiseks).

Ravimi väljakirjutamisel tuleb lisaks arvestada järgmist:

 • Kui vajaliku toimeainega müügiloata ravimit ei ole varem Eestisse toodud ja toimeainet ei ole retseptikeskuse toimeainete loendis, esitab arst taotluse müügiloata ravimi kasutamiseks Ravimiametile kliendiportaali kaudu.
 • Müügiloata ravimi kasutamiseks on vaja Ravimiameti otsust, st enne positiivse otsuse saamist ei saa patsient ravimit apteegist osta.

2. Digiretsept edastatakse läbi retseptikeskuse Ravimiametisse ja Ravimiameti teeb otsuse

Digiretseptist saab taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks. Ravimiamet menetleb taotlust ja teeb otsuse müügiloata ravimi kasutamise lubamiseks/mittelubamiseks enamikel juhtudest kuni 14 päevaga, maksimaalselt võib kuluda 30 päeva.

Juhul kui taotluse menetlemisel tekib Ravimiametil lisaküsimusi, võtab Ravimiamet arstiga ühendust e-kirja teel.

3. Ravimiamet teavitab oma otsusest arsti, kes teavitab omakorda patsienti

Pärast otsuse tegemist saadab Ravimiamet arstile e-kirja, kasutades digiretseptil olnud e-posti aadressi.

 • Positiivse otsuse puhul muutub retsept aktiivseks, patsient võib minna apteeki ja esitada soovi ravimi väljaostmiseks. Apteeker broneerib retsepti, tellib ravimi, teavitab patsienti ravimi saabumisest.
 • Kui arst saab teate, et taotlust ei ole rahuldatud ja retseptikeskuses on negatiivne otsus, siis apteeker ei saa selle retsepti alusel ravimit väljastada. Sel juhul tuleb patsienti teavitada ja tema ravi ümber korraldada.

 Arstil on võimalik retsepti seisu vaadata retseptikeskusest. Kui retsepti staatus on „otsuse ootel“, ei ole Ravimiamet otsust veel teinud. Positiivse otsuse korral on staatus „otsus positiivne“ ja negatiivse otsuse korral „otsus negatiivne“.

Patsient näeb oma retsepti seisu portaalidest eesti.ee ja terviseportaal.ee

Müügiloata ravimi kasutamist võib taotleda:

 • arst ühele patsiendile;
 • tervishoiuasutuse arst kasutamiseks oma asutuses;
 • erialaselts taotluses märgitud diagnoosiga kõigile patsientidele Eestis;
 • tervishoiuasutuse arst või erialaselts müügiloata ravimi kasutamiseks riikliku programmi raames.

Arst täidab taotluse müügiloata ravimi kasutamiseks tervishoiuasutuses. Taotlus esitatakse Ravimiametile kliendiportaali kaudu. Juhul kui Ravimiametil on lisaküsimusi taotluse kohta, võtab Ravimiamet arstiga ühendust e-kirja või telefoni teel.

Taotluse menetlemiseks on Ravimiametil aega 30 päeva.

Ravimiamet teavitab otsusest arsti ja taotluses märgitud apteeki, kes positiivse otsuse korral tellib ravimi ja väljastab tervishoiuasutusele tellimislehe alusel. Negatiivne otsus saadetakse arstile e-kirja teel ja otsusest teavitatakse apteeki.

Erialaorganisatsioon esitab müügiloata ravimi kasutamise taotluse Ravimiametile eesmärgiga luua võimalus kasutada müügiloata ravimit teatud tingimustel (näidustus, diagnoosikood, ravimvorm, manustamisviis) paljudel patsientidel ilma üksiktaotlusi tegemata.

Taotlusele tuleb märkida lisaks ravimi andmetele rahvusvahelise haiguste klassifikaatori kood (diagnoosikood) või näidustus, mille puhul ravimit soovitakse kasutada. Meditsiiniline põhjendus peab olema üksikasjalik ning kajastama kõiki raviviise selle diagnoosi puhul ning taotletava ravimi toimet ja ohutust võrreldes teiste ravimitega. Põhjendus peab olema varustatud viidetega avaldatud teaduslikele uuringutele. Ravimiamet võib arstilt küsida uuringute publikatsioonide koopiaid. Erialaorganisatsiooni taotluse peab kinnitama erialaorganisatsiooni esindamisõigust omav isik.

Taotlus esitatakse Ravimiametile kliendiportaali kaudu. Lisaküsimuste tekkimisel võtab Ravimiamet taotluse teinud arstiga e-kirja teel ühendust.

Taotluse menetlemiseks on Ravimiametil aega 30 päeva.

Kui Ravimiamet teeb positiivse otsuse, saab samadel tingimustel (näidustus, diagnoosikood, ravimvorm, manustamisviis) antud ravimit digiretseptiga välja kirjutada ja retsept on koheselt realiseeritav (st digiretseptile ei ole vaja lisada müügiloata ravimi kasutamise põhjendust). Kui arst soovib ravimit kasutada näidustusel, mis ei vasta erialaseltsi taotluses toodud tingimustele, tuleb välja kirjutada digiretsept koos põhjendusega müügiloata ravimi kasutamiseks.

Taotlus patsiendile

1. Patsient pöördub apteeki müügiloata ravimi saamiseks

Apteeker otsib välja patsiendi digiretseptid, müügiloata ravimite retseptide puhul on lisaks tavapärastele väljadele näha Ravimiameti otsuse väli, mis võib olla järgnev:

 •          Positiivne otsus – lubab retsepti broneerida ja ravimit müüa
 •          Otsuse ootel – retsepti ei ole võimalik broneerida ega ravimit müüa    
 •          Negatiivne otsus – keelab retsepti broneerimise ja ravimi müügi 

Avades otsuse ootel või negatiivse staatusega retsepti, edastab retseptikeskus teate „retsepti ei saa broneerida, kuna taotlus on ootel/negatiivne“.

 2. Apteeker broneerib retsepti ja tellib ravimi

 • Kui Ravimiameti otsus on positiivne ja patsient soovib ravimi välja osta, saab apteeker retsepti broneerida. Müügiloata ravimi retsepti broneering kehtib 90 päeva, mille jooksul saab apteek ravimi tellida ja patsiendile müüa. Broneeritud retsept on nähtav ainult broneeringu teinud apteegile. Vajadusel saab apteeker retsepti broneeringu eemaldada.
 • Apteeker esitab ravimi hankimiseks tellimuse hulgimüüjale, ravimi tellimuses tuleb näidata. Ravimiameti otsuse number, andmed ravimi kohta ja pakendite arv. Korduvretsepti puhul on võimalik apteeki tellida patsiendile korraga kuni üheksa kuu ravimid, ühekordse retsepti puhul saab apteeker tellida ravimi retseptil märgitud koguses.

3. Ravimi väljastamine

 • Ravimi saabumisel informeerib apteeker patsienti ja müüb ravimi. Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb apteekril suunata patsient arsti poole.

Taotlus tervishoiuasutusele

 • Haiglaapteekidel võimaldab Ravimiameti Kliendiportaal alustada müügiloata ravimi kasutamise taotluse koostamist ja seejärel suunata taotlus arstile täiendamiseks ja allkirjastamiseks ning Ravimiametile edastamiseks.
 • Pärast Ravimiameti positiivse otsuse saamist esitab apteeker tellimuse hulgimüüjale. Ravimi tellimuses tuleb näidata Ravimiameti otsuse number, andmed ravimi kohta ja pakendite arv. Ravimi saabumisel väljastab apteek selle tervishoiuteenuse osutajale tellimislehe alusel.

Taotlus erialaorganisatsioonile

 • Erialaorganisatsiooni taotluse alusel kasutada lubatud müügiloata ravimite digiretsept on koheselt realiseeritav kui toimeaine, toimeaine sisaldus, ravimvorm ja diagnoosikood vastavad erialaorganisatsiooni taotluses esitatud tingimustele (müügiloata ravimite nimekirja leiate leheküljel allapoole kerides).
 • Kui ravim ei vasta erialaorganisatsiooni taotlusel märgitud tingimustele, kirjutab arst välja  müügiloata ravimi retsept/taotluse koos põhjendusega müügiloata ravimi kasutamiseks.
 • Erialaseltsi taotluse alusel kasutada lubatud ravimite puhul esitab apteeker tellimuse hulgimüüjatele ja hangib ravimi mõistliku aja jooksul.
 • Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb apteekril suunata patsient arsti poole.

Viimati uuendatud: 16.04.2024