Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohutusalased teabekirjad

Ohutusalane teabekiri on mõeldud ravimi ohutusalase informatsiooni kiireks edastamiseks tervishoiutöötajatele.

Ohutusalane teabekiri

Ohutusalane teabekiri sisaldab tavaliselt:

  • kokkuvõtet ohutusprobleemist (nt uued tõsised kõrvaltoimed, ohutusandmed kliinilisest uuringust jms) ja ravimi muutunud riski-kasu suhtest,
  • nõuandeid arstile tagamaks patsientide ohutus
  • viidet ravimi omaduste kokkuvõttele, kõrvaltoimete kohta teabe edastamist jne.

Ohutusalase teabekirja koostamine ja kinnitamine

Ohutusalase teabekirja koostab müügiloa hoidja kas enda algatusel, Eesti Ravimiameti või Euroopa Ravimiameti mõne komitee (nt inimravimite komitee või riskihindamise komitee) nõudmisel. Eestis kinnitab kirja sisu Ravimiamet.

Müügiloa hoidja peab kirja edastama ravimit väljakirjutava/kasutava eriala tervishoiutöötajatele kokkulepitud ajakava järgi, kas tavaposti või e-posti teel. Ravimiameti veebis avaldame kirja pärast seda, kui müügiloa hoidja on kirja tervishoiutöötajatele edastanud.

Ohutusalast teabekirja tuleb eristada müügiloa hoidja reklaammaterjalidest ja ohutusalastest koolitusmaterjalidest.

Ohutusalased teabekirjad

2023

21.12.2023
08.11.2023
02.11.2023
01.11.2023
19.10.2023
12.10.2023
09.10.2023
20.09.2023
18.08.2023
09.08.2023
12.06.2023
08.06.2023
11.05.2023
28.04.2023
22.03.2023
16.03.2023

Ohutusalased teabekirjad

2022

12.12.2022
14.11.2022
04.11.2022
03.11.2022
02.11.2022
26.09.2022
26.09.2022
16.06.2022
13.06.2022
8.06.2022
10.05.2022
28.04.2022
07.03.2022
04.02.2022

18.01.2022

2021

26.11.2021
29.10.2021
28.10.2021
21.10.2021
13.10.2021
13.10.2021
29.09.2021
03.09.2021
19.07.2021
16.07.2021
15.07.2021
06.07.2021
30.06.2021
22.06.2021
10.06.2021
03.06.2021
02.06.2021
27.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
25.03.2021
24.03.2021
24.03.2021
18.03.2021
01.02.2021

2020

30.12.2020
23.12.2020
01.12.2020
12.11.2020
04.11.2020
29.10.2020
29.10.2020
09.06.2020
22.04.2020
16.04.2020
23.03.2020
28.02.2020
20.02.2020
27.01.2020
21.01.2020
20.01.2020
15.01.2020

2019

22.10.2019
23.09.2019
16.09.2019
04.09.2019
02.09.2019
05.08.2019
28.06.2019
27.06.2019
27.06.2019
17.06.2019
28.05.2019
20.05.2019
17.05.2019
16.04.2019
08.04.2019
08.04.2019
29.03.2019
27.03.2019
26.03.2019
25.03.2019
15.03.2019
05.03.2019
25.01.2019
21.01.2019

Viimati uuendatud: 02.04.2024