• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimid ja meid ümbritsev keskkond: ravimijäägid

14.09.2018
Printer-friendly version

15. septembril toimub Maailmakoristuspäev. Eesti eestvedamisel hakkavad maakera puhtamaks koristama korraga ligi 150 riiki. Kuigi Eestis on koristuspäeva fookuses metsad, mererannad ja jõgede-järvede kaldad, on kohane üle vaadata ka oma kodune ravimvaru – kas selles on aegunud või ebavajalikke ravimeid (nt ravikuuri ülejääk).

Ravimijäätmed ei ole olmeprügi!

Ravimijäätmed on ohtlikud ja mõjutavad igaüht meist. Ravimid satuvad loodusesse meie endi vale tegevuse läbi, näiteks ravimite prügikasti viskamise või tualetti uputamise tulemusena. Sealt pinnasesse, põhjavette ning toidutaimedesse jõudes, mõjutavad ravimijäägid nii vee kvaliteeti, loomade tervist ning kaudselt ka inimeste heaolu.

Kui palju tekib ravimijäätmeid?

Jäätmestatistika näitab, et igal aastal jõuab ohtlike jäätmete kogumiskohtadesse ligi 24 tonni ravimijäätmeid, kuid hinnanguliselt vähemalt sama palju jääb jäätmejaamadesse viimata. Arvutused annavad aimu, et korrektselt käitlemata ravimijäätmetega saaks täita 20 m2 pindalaga toa.  

Mida teha ravimitega, mida enam ei vaja?

Et ravimijäägid ei jõuaks läbi keskkonna uuesti meieni, tuleb need viia kas:

  1. jäätmejaama (nende asukoha kohta saab teavet omavalitsustelt);
  2. apteeki.

Mõlemal juhul võetakse eraisikute ravimid vastu tasuta. Apteegil ei ole kohustust vastu võtta muid jäätmeid (nt toidulisandeid, meditsiiniseadmeid vms).

Hoiame selle meeles!

  • ravimijäätmed on ohtlikud jäätmed
  • neid ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid viia jäätmejaama või apteeki
  • apteeki äraantavad ravimid võiksid olla originaalpakendis

See peaks saama meie igapäevase mõtteviisi ja harjumuste osaks. Vaid kord aastas oma elukeskkonnale mõelda on liiga vähe. Hoiame oma Eestit!

Vaata ka: http://ravimiamet.ee/kolbmatute-ravimite-kaitlemine ja http://www.maailmakoristus.ee/