• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiameti kommentaar vereplasmast valmistatud hemofiiliaravimite kohta

16.10.2012
Printer-friendly version

Eesti Päevalehe 11. oktoobri numbris on artikkel hemofiilia ravist, muuhulgas on seal lõik: „Eestis ei ole veel tuvastatud neid patsiente, kes oleks saanud vereplasmast eraldatud hüübimisfaktori süstimisel HI-viiruse. Paraku põeb enamik eakatest Eesti hemofiiliapatsientidest juba B- või C-hepatiiti – C-hepatiidiga on meil nakatunud 98% hemofiiliahaigetest“. Samuti on artiklis väide, et patsiendid on saanud nakkuse vereplasmast saadud hüübimisfaktori süstimisel.

Ravimiamet kinnitab, et kõik Eestis kehtiva müügiloaga hemofiiliaravimid, nii vereplasmast saadud kui rekombinantsel meetodil toodetud, on raviks kasutamiseks sobivad ning ohutud ja nende kasutamise tõttu ei ole Eesti patsiendid nakatunud ohtlikesse haigustesse.

Kõiki Eestis kehtiva müügiloaga vereplasmast toodetud hemofiiliaravimeid testitakse tootmise käigus infektsioonitekitajatega saastumise suhtes. Standardmeetmeteks infektsioonide ravimitega leviku vältimisel on doonorite valik, individuaalsete vereannetuste ja kogutud plasma skriining infektsioonimarkerite osas ja viiruste inaktiveerimise/kõrvaldamise efektiivsete meetodite kasutamine ravimite tootmisel. Kasutatavaid meetmeid peetakse tõhusaks kapsliga viiruste (nagu HIV, B- ja C-hepatiit) ning kapslita viiruse (A-hepatiit) suhtes. Täielikult ei saa inimverest või –plasmast valmistatud ravimpreparaatide manustamisel infektsiooni ülekandumise võimalust välistada senitundmata või uute haigusetekitajate korral.