• English
 • Eesti
UudisedUudised

Ravimiamet võtab tööle ravimite tootmise vaneminspektori

11.04.2019
Printer-friendly version

Ravimiamet võtab tööle

RAVIMITE TOOTMISE VANEMINSPEKTORI

Töö sisuks on ravimite tootmise järelevalve ja õigusloomele kaasaaitamine, samuti koostöö ettevõtetega ning teiste järelevalveasutustega Eestis ja mujal maailmas, et tagada ravimite kvaliteet.

Edukal kandidaadil on

 • kõrgharidus loodusteaduste või meditsiini valdkonnas (soovitavalt farmaatsia, bioloogia või keemia erialal)
 • ladus arvutikasutusoskus
 • eesti keele ja inglise keele oskus kõrgtasemel
 • soov pidevaks täiendõppeks ravimite tootmise valdkonnas ja järelevalve protseduurides
 • valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks
 • analüütiline ja süsteemne mõtlemine
 • otsustusvõime, tasakaalukus ja usaldusväärsus
 • väga hea suhtlemis-, väljendus- ja argumenteerimisoskus
 • valmisolek lähetusteks Eestis ja mujal maailmas

Kasuks tuleb varasem kogemus ravimite või meditsiiniseadmete tootmises, ainete sünteesis või teadmised seonduvates valdkondades

Omalt poolt pakume

 • väljaõpet ametikohal vajaminevate erioskuste osas ning täiendusõpet
 • enesetäiendamise võimalusi väljaspool Eestit
 • soodustusi sportimiseks ja terviseedendamiseks
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva

Töökoht asub Tartus


Lisainformatsioon Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja Elsa Leitenilt telefonil 737 4140 või e-posti aadressil elsa.leiten@ravimiamet.ee

Kandideerimise sooviavalduse koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 25. aprilliks 2019 e-posti aadressile personal@ravimiamet.ee.