• English
  • Eesti

Ravimi Vepesid tarneraskus

01.02.2019
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. esindaja teatas ravimi Vepesid 100 mg pehmekapslite (toimeaine etoposiid) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi keskpaigani 2019. Teisi sama toimeaine sisaldusega suukaudseid ravimeid Eestis ei turustata, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.