PSURide esitamine tsentraalsesse PSUR andmehoidlasse

Alates 13.06.2016 peavad müügiloa hoidjad esitama inimestel kasutatavate ravimite perioodilised ohutusaruanded (PSUR) ainult PSUR andmehoidlasse, kasutades selleks EMA portaali (eSubmission Gateway/ Web Client).