• English
  • Eesti

PDCO

05.06.2017
Printer-friendly version

Lasteravimite komitee (PDCO) peamine ülesanne on kindlustada ohutute ja efektiivsete lasteravimite õigeaegne saadavus. PDCO hindab pediaatrilise uuringu plaane (PIP) ja võtab nende osas vastu otsuseid enne ravimite müügiloa protseduuri algust nii tsentraalsete kui ka rahvuslike müügiloa protseduuride korral. Uuringust osaliselt või täielikult loobumine või uuringu edasilükkamine on osa pediaatriliste uuringuplaanide hindamise tööst.  

PDCO liikmed ja asendusliikmed valitakse CHMP (Inimravimikomitee) liikmete ja iga liikmesriigi ravimiametite esindajate hulgast. Lisaks nimetab Euroopa Komisjon komiteesse tervishoiutöötajate ja patsiendi organisatsioonide esindajatena kolm liiget ja kolm asendusliiget. Liikmed ja asendusliikmed valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks (tagasivalimise õigusega).

Eesistumise raames peetav PDCO kohtumine toimub 4.-6. oktoobril 2017 Tallinnas.