• English
  • Eesti

Pakendimärgistus ja Balti protseduur

17.09.2018
Printer-friendly version

Veterinaarravimite kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekeelse pakendi loomisel tekkida võivate probleemide sujuvamaks lahendamiseks leppisid Ravimiamet ning Läti ja Leedu veterinaarravimitega tegelevad ametid kokku pakendi koostamise juhendi ning ühtse pakendimärgistuse hindamise protseduuri ehk Balti pakendi protseduuri.

Pakendimärgistuse juhend võtab kokku üldised nõuded ja toob välja spetsiifilised aspektid, mida arvestada Balti pakendi loomisel. 

Protseduur on mõeldud müügiloa hoidjate kui ravimiametite töö hõlbustamiseks, Balti turule mõeldud pakendite märgistuse hindamine toimub koordineeritult ja ühiseid reegleid silmas pidades.


Taotlused Balti pakendi hindamiseks tuleb saata aadressile labelling@ravimiamet.ee

Samal aadressil on oodatud ka ühise hindamisega seotud küsimused.

Pakendimärgistuse protseduur

Balti pakendi juhend