• English
  • Eesti

Pakendimärgistus ja Balti protseduur

10.04.2019
Printer-friendly version

Ravimite pakendimärgistus peab olema eesti keeles. See ei tähenda aga, et pakendil ei võiks olla info lisaks mõnes muus Euroopa Liidu ametlikus keeles, tingimuseks on, et erinevates keeltes olev info on sama.

Et parandada ravimite kättesaadavust ja lihtsustada mitmekeelse pakendi loomist, on Balti riikide ravimiametid kokku leppinud ühtse hindamise protseduuri ehk Balti pakendi protseduuri inimestel kasutatavate ravimite pakendimärgistusele.

Taotlused Balti pakendi hindamiseks tuleb saata aadressile labelling@ravimiamet.ee.

Samal aadressil on oodatud ka ühise hindamisega seotud küsimused.

Balti pakendi protseduur

Taotluse vorm

Balti pakendi juhend

 

Samasugune protseduur on kokku lepitud ka veterinaarravimite pakendimärgistuse hindamiseks.