• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ohutusmuutused ravimiteabes - veebruar 2018

19.02.2018
Printer-friendly version

Ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte) täieneb pidevalt. Müügiloa saamise järgselt saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast.

Ravimiamet avaldas täna Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) jaanuari koosoleku soovituste kokkuvõtte uutest kõrvaltoimetest ja hoiatustest Eestis turustatavate ravimite kohta - ohutusmuutused ravimiteabes.

Tabel täieneb igakuiselt ning võimaldab lisandunud ohutusinfot otsida nii toimeaine kui tabelis sisalduva muu info (näidustus, kõrvaltoime vms) kaudu.

Kõigi uute ohutusalaste soovituste kohta leiate rohkem infot Euroopa Ravimiameti veebilehelt:

Muutused, mis tulenevad ohusignaalide hindamisest

Muutused, mis tulenevad perioodilise ohutusaruande hindamisest