• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ohutusmuutused ravimiteabes aprillis 2020

29.04.2020
Printer-friendly version

 

Müügiloa saamise järgselt saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast. Seega uueneb ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte)  pidevalt.

Ravimiamet avaldas täna Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) soovituste ja Ravimiameti riiklike protseduuride ohutusalaste muudatuste kokkuvõtte Eestis turustatavate ravimite kohta - ohutusmuutused ravimiteabes.