• English
  • Eesti

Ohutusmuutused ravimiteabes

27.02.2020
Printer-friendly version

Ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte) täieneb pidevalt. Müügiloa saamise järgselt saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast.

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitees (PRAC) hinnatakse uusi ohusignaale ning täiendatakse vajadusel ravimiteavet. Lisaks hindab Ravimiamet riiklike protseduuride müügiloa hoidjate esitatud ohutusalaseid muutusi.

Kokkuvõte viimastest OLULISEMATEST ohutusmuutustest on leitav siit

Ravimiteave täies mahus on ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on leitav Ravimiameti registrist

Sisestage registris sobivale otsingu reale teid huvitava ravimi või toimeaine nimetus ning leiategi ravimi omaduste kokkuvõtte „SPC“ nimelise pdf failina. PRACi soovituste avaldamisest võtab mõni kuu aega, et uus teave jõuaks ravimiinfodesse.

Kõigi uute ohutusalaste soovituste kohta leiate rohkem infot Euroopa Ravimiameti veebilehelt:

Muutused, mis tulenevad ohusignaalide hindamisest

Muutused, mis tulenevad perioodilise ohutusaruande hindamises