• English
  • Eesti

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete käitlemine

Printer-friendly version

Eesti õigusaktid:

Euroopa Liidu õigusaktid:

Euroopa Liidu õigusakte on muudetud järgmiste määrustega:

Nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005 on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1259/2013, 20. november 2013.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1258/2013, 20. november 2013. Muuhulgas lisati lähteainete nimekirja aine ALFA-fenüülatsetoatsetonitriil (APAAN).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1258/2013 parandus (1. kategooria lähteaine ALFA- fenüülatsetoatsetonitriil (APAAN) nimetuse parandus).

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1443, 29. juuni 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 ning nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005 seoses lähteainete kloroefedriin ja kloropseudoefedriin lisamisega nimekirjas loetletud lähteainete hulka.

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/729, 26. veebruar 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 ning nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005 seoses lähteainete 4-anilino-N-fenetüülpiperidiin (ANPP) ja N-fenetüül-4-piperidoon (NPP) lisamisega nimekirjas loetletud lähteainete hulka.