• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muutub veterinaarravimite pakendikavandite esitamine ja kinnitamine

30.12.2019
Printer-friendly version

Alates 2. jaanuarist 2020 ei pea müügiloa hoidjad enam esitama veterinaarravimite pakendite kavandeid kinnitamiseks. Müügiloa hoidjal või müügiloa hoidja esindajal tuleb saata Eestis turustatavate veterinaarravimite välis- ja sisepakendi kavandid (PDF-failid) Ravimiametile teadmiseks.

Pakendi kavandid tuleb esitada:
- müügiloa väljastamise järgselt enne ravimi turustamise algust;
- mistahes muudatuse kinnitamise järgselt, kui see mõjutab pakendi märgistust;
- kui muutub pakendi kujundus (sh värvide kasutamine, teksti paigutus, teksti esitus teistes keeltes).

Kavandid saatke palun aadressile documentation@ravimiamet.ee

Ravimiamet kavandeid ei kinnita.

Müügiloa hoidja vastutab, et kavandid vastaksid viimati kinnitatud pakendi märgistuse tekstile ja asjakohastele juhenditele.

Küsimuste korral võtke ühendust labelling@ravimiamet.ee või documentation@ravimiamet.ee