• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidjate soovil lõpetatud humaanravimite müügiload aprillis 2019

02.05.2019
Printer-friendly version

Enamasti on tegemist ravimitega, mida Eestis turustatud ei ole. Teised samu toimeaineid sisaldavad ravimid on apteekides saadaval.

Müügiloa hoidja soovil lõpevad järgmiste ravimite müügiload 17. aprillil 2019:

Müügiloa hoidjaRavimi nimetusTugevus, ravimvormToimeainedMüügiloa number
Actavis Group PTC ehf BEVACOMB160 mg+5 mg õhukese polümeerikattega tablettvalsartaan+amlodipiin924416
Actavis Group PTC ehf BEVACOMB160 mg+10 mg õhukese polümeerikattega tablettvalsartaan+amlodipiin924516 
Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. LIPOSTAT 20 MG20 mg tablettpravastatiin178597 
Pharmaceutical Works Polpharma S.A. QUINAPRIL POLPHARMA 40 MG40 mg õhukese polümeerikattega tablettkvinapriil664509 
Sandoz Pharmaceuticals d.d.OKSALIPLATIIN "EBEWE" 5MG/ML5 mg/ml infusioonilahuse pulberoksaliplatiin527906 
Sandoz Pharmaceuticals d.d. NEXMEZOL40 mg süste-/infusioonilahuse pulberesomeprasool755911 
Teva B.V. AXYMPA180 mg gastroresistentne tablettmükofenoolhape821813
Teva B.V. AXYMPA360 mg gastroresistentne tablettmükofenoolhape821913 
Teva B.V. CASPOFUNGIN TEVA50 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulberkaspofungiin913316 
Teva B.V. CASPOFUNGIN TEVA70 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulberkaspofungiin913216 
Teva B.V. OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE TEVA40 mg+5 mg õhukese polümeerikattega tablettolmesartaanmedoksomiil+amlodipiin954717 
Teva B.V. ETORICOXIB TEVA30 mg õhukese polümeerikattega tablettetorikoksiib904116 

 

Müügiloa hoidja soovil lõpevad järgmiste ravimite müügiload 30. aprillil 2019:

Müügiloa hoidjaRavimi nimetusTugevus, ravimvormToimeainedMüügiloa number
Pfizer Europe MA EEIG DIFLUCAN 2MG/ML2 mg/ml infusioonilahusflukonasool109995 
Pfizer Europe MA EEIG NEISVAC-C10 μg/0,5 ml süstesuspensioon süstlismeningokokk C, konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen628909 
Angelini Pharma Österreich GmbH LUTRATE DEPOT 3,75MG3,75 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahustileuproreliin788912 
Angelini Pharma Österreich GmbH LUTRATE DEPOT 22.5 MG22,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahustileuproreliin878115