• English
  • Eesti

MRA Batch certificate

01.08.2014
Printer-friendly version

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/mra_batch-certificate_05-2011.pdf

Rahvusvaheliselt ühtlustatud formaat, mida kasutatakse ravimite turustamisel Euroopa Ühenduse ning MRA ja ACAA riikide vahel.
Formaadiga on kaasas mõned väljavõtted MRA reeglitest partii sertifitseerimise / vabastamise kohta.

Niisugune partii sertifikaat peab importijal olema, et mitte korrata partii testimist EÜ-s.

Kasutada võib sertifikaati ka pool-/vahe- ja hulgitootele, osaliselt pakendatud tootele, toimeainele, uuringuravimile (kui vaja, tuleb formaadil sõnu asendada).