• English
  • Eesti
KKK

Millised on tähtajad uue Ravimiametis kinnitatud pakendi infolehe või pakendil muutunud info n.ö elluviimiseks ravimikarbil, st kui ruttu peab uuenenud info jõudma pakendile?

Printer-friendly version

Muutuse jõustumise kuupäev tuleb märkida muutuse taotluse vormis, arvestades aega, millal muudetud märgistusega pakendit on võimalik tootma hakata. Kui pakendi kleebistamine või pakendi infolehe lisamine toimub Eesti hulgimüügiettevõttes, peab müügiloa hoidja või tema esindaja tagama, et uus infoleht või muutunud kleebise tekst jõuaks mõistliku aja jooksul hulgimüügiettevõttesse.