• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidjate Teva B.V. ja Teva Pharma B.V. tarneraskused

23.12.2020
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Teva B.V. esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskusest:

  • Febuxostat Teva 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine febuksostaat). Tarneraskus kestab eeldatavasti märtsini 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.
  • Aripiprazole Teva 15 mg tabletid (toimeaine aripiprasool). Tarneraskus kestab eeldatavasti märtsini 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

 

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskusest:

  • Montelukast Teva 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine montelukast). Tarneraskus kestab eeldatavasti jaanuarini 2021. Saadaval on teine sama toimeaine ja näidustusega ravim.
  • Metformin Teva 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine metformiin). Tarneraskus kestab eeldatavasti jaanuarini 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.
  • Perindopril/Indapamide Teva 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid N30 (toimeained perindopriil ja indapamiid). Tarneraskus kestab eeldatavasti märtsini 2021. Saadaval on Perindopril/Indapamide Teva 5 mg/1,25 mg N90 pakendis.