• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidjate Orion Corporation, Les Laboratoires Servier ja Takeda Pharma AS ravimite turustamise lõpetamised

16.03.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Orion Corporation esindaja teatas ravimi Stalevo 75 mg + 18,75 mg + 200 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeained levodopa, karbidopa ja entakapoon) turustamise lõpetamisest Eestis. Saadaval on samade toimeainete sisalduse ja ravimvormiga alternatiiv teiselt tootjalt.

 

 

Müügiloa hoidja Les Laboratoires Servier esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest Eestis:

  •          Euvascor 20 mg + 5 mg kõvakapslid (toimeained atorvastatiin ja perindopriil);
  •          Euvascor 20 mg + 10 mg kõvakapslid (toimeained atorvastatiin ja perindopriil).

Saadaval on kumbagi toimeainet samas annuses sisaldavad monopreparaadid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

 

 

Müügiloa hoidja Takeda Pharma AS esindaja teatas ravimi Fluconazol Takeda 150 mg kõvakapslite (toimeaine flukonasool) turustamise lõpetamisest Eestis. Saadaval on sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga alternatiivid teistelt tootjatelt.