• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidjate GlaxoSmithKline (Ireland) Limited ja Sanofi-Aventis Estonia OÜ tarneraskused

06.05.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja GlaxoSmithKline (Ireland) Limited esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskusest:

  • Elontril 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid (toimeaine bupropioon). Tarneraskus kestab eeldatavasti mai teise pooleni 2021. Teisi sama toimeaine ja annusega ravimeid saadaval ei ole. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.
  • Flixotide Diskus 250 mcg/annuses inhalatsioonipulber (toimeaine flutikasoon). Tarneraskus kestab eeldatavasti juuni keskpaigani 2021. Teisi sama toimeaine ja annusega ravimeid saadaval ei ole. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.

 

Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ esindaja teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Stilnox 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine zolpideem). Tarneraskuse kestus ei ole teada. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.
  • Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine zopikloon). Tarneraskus kestab eeldatavasti juuni keskpaigani 2021. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.