• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidjate Aspen Pharma Trading Limited ja UAB "Johnson & Johnson" ravimite tarneraskused

05.03.2021
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Limited teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Trandate Injection 5 mg/ml süstelahus (toimeaine labetalool). Tarneraskus kestab eeldatavasti aprilli lõpuni 2021. Kui ravimi nõudlus ei suurene, katab laovaru hulgimüügitasandil hinnanguliselt kahe kuu vajaduse. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata.
  • Imuran 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine asatiopriin). Tarneraskus kestab eeldatavasti aprilli keskpaigani 2021. Teine sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravim on apteekides saadaval.
  • Fraxiparine 5700 RÜ anti-Xa/0,6 ml süstelahus süstlis (toimeaine kaltsiumnadropariin). Tarneraskus kestab eeldatavasti mai alguseni 2021. Saadaval on Fraxiparine 2850 RÜ anti Xa/ 0,3 ml süstelahus süstlis, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.

 

Müügiloa hoidja UAB "Johnson & Johnson" teatas järgmiste ravimite tarneraskustest:

  • Concerta 18 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid (toimeaine metüülfenidaat);
  • Concerta 36 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid (toimeaine metüülfenidaat).

Tarneraskus kestab eeldatavasti mai lõpuni 2021. Saadaval on sama toimeainet erinevates annustes ja ravimvormides sisaldavad ravimid, patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma arstiga.