• English
  • Eesti
UudisedUudised

Müügiloa hoidja Mylan Pharmaceuticals Limited turustamise lõpetamised

07.01.2022
Printer-friendly version

Müügiloa hoidja Mylan Pharmaceuticals Limited esindaja teatas järgmiste ravimite turustamise lõpetamisest:

  • Erlotinib Mylan 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine erlotiniib). Teisi sama toimeaine ja näidustusega ravimeid saadaval ei ole. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.
  • Febuxostat Mylan 80 mg ja 120 mg õhukese polümeerikattega tabletid (toimeaine febuksostaat). Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.
  • Rasagiline Mylan 1 mg tabletid (toimeaine rasagiliin). Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.