• English
  • Eesti

Kuidas toimub internetiapteegis nõustamine?

26.04.2013
Printer-friendly version

Nõustamine on vajalik nii retseptiravimite kui ka käsimüügiravimite ohutuks ja õigeks kasutamiseks ning säilitamiseks. Apteekril on kohustus Teid enne tellimuse kinnitamist nõustada ning juhtida Teie tähelepanu pakendi infolehe lugemise vajalikkusele. Nõustamise viise võib olla mitmeid, nt suhtlus telefoni teel, Skype, e-kiri vms. Nõustamise sisu säilitatakse (säilitamisel tagatakse andmete kaitstus). Nõustamine on tasuta.