• English
  • Eesti

Kuidas tellitud ravimi(d) kätte saab?

26.04.2013
Printer-friendly version

Tellimuse kinnitamisel võib olla võimalus valida mitme kättetoimetamise viisi vahel. Sõltuvalt kättetoimetamise viisist võib tasu suurus olla erinev, kuid tasu ei tohi sõltuda teie elukohast, konkreetsest ravimist, tellimuse maksumusest ega ravimite või saadetiste arvust.

Täpsed tellimise ja kättetoimetamise tingimused on kirjas apteegi veebilehel.

Ravimid pannakse apteegis transpordipakendisse ja lisatakse järgnev teave ning dokumendid:

  • saateleht, millel on tellija nimi, tellimuse number, ravimit väljastava apteegi nimi ja kontaktandmed, apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja ärinimi, pakendi komplekteeritust kontrollinud isiku nimi ning retseptiravimi korral retsepti number;
  • teave, et ravimeid ei osteta tagasi ja neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks;
  • info retseptiravimi kasutamise kohta;
  • hoiatus, et ravimit ei tohi kasutada, kui saadetis ei vasta tellimusele (nt sisaldab ravimeid, mida Te ei tellinud), on avatud või kahjustatud või on kahtlus, et toode on defektne, ning et kõikidel eelnimetatud juhtudel tuleb koheselt võtta ühendust ravimi väljastanud apteegiga;
  • soovitus lugeda enne ravimi tarvitamist pakendi infolehte.

Ravimid toimetatakse tellimuse vormistamisel määratud aadressile Teie poolt valitud viisil hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist, välja arvatud juhul, kui nimetatud tähtaja järgimine ei ole apteegist mitteoleneval põhjusel võimalik. Võimalik on kokku leppida ka hilisem, Teile sobiv kättetoimetamise aeg.

Tuleb arvestada, et kui Te tellisite ravimid näiteks pakiautomaati ja Te ei ole seda välja võtnud kolme päeva jooksul, siis Te ei pruugi hiljem pakki kätte saada.

Saadetis antakse kas Teile või Teie poolt tellimusel määratud isikule üle allkirja vastu isikut tõendava dokumendi alusel.