• English
  • Eesti

Kuidas ravimit tellida?

26.04.2013
Printer-friendly version

Esmalt veenduge, et apteegil on õigus osutada internetiapteegi teenust, vaadake ka Kuidas teha vahet, kas tegemist on seadusliku internetiapteegiga Eestis või mitte?

Tellimise käigus peab apteeker tuvastama tellija isiku. Isiku tuvastamise tehniline lahendus võib apteegiti erineda.

Enne tellimuse kinnitamist on apteekril kohustus Teid tasuta nõustada, vaadake ka Kuidas toimub internetiapteegis nõustamine?


Käsimüügiravimite tellimine

  • Ravimi tellimisel tuleb teatada enda vanus, ravimi tellimisel teisele isikule, selle isiku vanus, kellele Te ravimit tellite, samuti selgitus ravimi(te) vajaduse kohta (mõlemad on vajalikud sobiva ravimi ja ravimvormi pakkumiseks).
  • Valige ise või apteekri abiga sobiv ravim.

Retseptiravimi tellimine

  • Arst on kirjutanud Teile digiretsepti ja apteeker näeb seda retseptikeskuses.
  • Teile välja kirjutatud retsepte saate vaadata portaalist www.eesti.ee rubriigist „E-teenused“ > „Retseptid“; retseptiravimi ostmisel peate teadma selle isiku isikukoodi, kellele retsept on kirjutatud.
  • Kui retseptikeskuses on mitu kehtivat retsepti erinevatele ravimitele ja/või korduvretsepti korral, peab apteeker nõustamise käigus välja selgitama, millist ravimit ja mitme retseptiga soovite osta. Seega, konkreetne ravim valitakse nõustamise ajal.
  • Toimeainepõhise retsepti korral peab apteeker teile pakkuma sobivate ravimite hulgast soodsaimat.

Preparaadipõhise (retseptile on kirjutatud ravimi nimetus) retsepti korral saab apteeker pakkuda üksnes retseptile kirjutatud ravimit.