• English
  • Eesti
UudisedUudised

Kopsupõletiku tekkerisk inhaleeritavate kortikosteroidide pikaajalisel kasutamisel

29.04.2016
Printer-friendly version

Inhaleeritavaid kortikosteroide (beklometasoon, budenosiid, flunisoliid ja flutikasoon) kasutatakse kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) raviks. Kopsupõletik on nende ravimite pikaajalisel kasutamisel tekkiv teadaolev risk. See võib esineda ühel kuni kümnel patsiendil 100-st.

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee (PRAC) hindamine kinnitas, et kopsupõletiku tekkerisk esineb kõigi inhaleeritavate kortikosteroidide ravimgrupi ravimite kasutamisel. Ravimite vahel ei esine riski osas erinevusi..

Inhaleeritavate kortikosteroidide kasutamisest saadav kasu ületab võimalikud riskid ning nende kasutamise praktikat ei ole põhjust muuta. Patsiendid ja arstid peavad olema tähelepanelikud kopsupõletiku nähtude suhtes, sest need võivad sarnaneda põhihaiguse (KOK) ägenemise nähtudega - nt palavik või külmavärinad, rögaerituse suurenemine või röga värvimuutus, köha süvenemine või hingamisraskused. Kui patsient kahtlustab kopsupõletiku teket, siis tuleb pöörduda arsti poole. Arsti teadmata ei tohi ravi katkestada.

Lisainfo telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee. EMA pressiteade on leitav siit.