• English
  • Eesti

Kontaktid

24.10.2017
Printer-friendly version

Kui on vajalik erialane konsultatsioon müügiloa dokumentatsiooni või konkreetse küsimuse osas, leiate kontaktid allolevast tabelist:

MÜÜGILUBADE OSAKOND

Margit PlaksoMüügilubade taotlustega seotud üldised küsimused, taotlejate nõustamine
DCP/ MRP osas, tarneraskuste teated, lahkarvamused ja ettepanekud
töökorralduse muutmiseks
margit.plakso@ravimiamet.ee
Triin MäesaluEsmaste taotluste valideerimine, e-taotlustega seotud küsimused
CESP
triin.maesalu@ravimiamet.ee
Killu Koll
Kerli Ülper

Kristi Kõivisto
Dokumentide esitamine, vorminõuded, riigilõivud, taotlustega seotud
elektrooniliste materjalide esitamine
documentation@ravimiamet.ee
Birgit Uuvits
Egne Marmor
MRP/DCP ravimiinfode tõlgete vastuvõtmine
MRP/DCP kirjavahetuse jälgimine ja korraldamine
mrp@ravimiamet.ee
Aiki RümmelSPC ja PIL tehnilised muutused, müügilubade ning kinnitatud SPC, PIL ja
pakendi kavandi saatmine müügiloa hoidjatele, müügiloa komisjoni uudiste
kajastamine Ravimiameti veebilehel, ravimiregistri ajakohasus
aiki.rummel@ravimiamet.ee
Kaiti LehisteRavimite ohutusalaste muutustega seotud dokumentatsiooni hindamiseks ettevalmistamine ning lõplik vormistaminekaiti.lehiste@ravimiamet.ee
 
Kvaliteedi hindamise büroo
Administratiivse ja kvaliteedi dokumentatsiooni hindamisega seotud küsimused
Aet ViispertMüügiloa taotluste administratiivse osa ja humaanravimite kvaliteedi
hindamisega ja töökorraldusega seotud küsimused
aet.viispert@ravimiamet.ee
Laivi SaaremäelRavimite kvaliteedi hindamise küsimused, toimeaine kvaliteetlaivi.saaremael@ravimiamet.ee
Kadri Kirsipuu
Agne Vutt
Maie Palemos
Müügilubade muudatustega seotud küsimusedvariations@ravimiamet.ee
Hilkka VollVeterinaarravimite kvaliteedi hindamise küsimusedhilkka.voll@ravimiamet.ee
Marje Zernant
Indrek Remmel
Maria Kukk
Ravimite kvaliteedi hindamise küsimusedmarje.zernant@ravimiamet.ee
indrek.remmel@ravimiamet.ee
Helerin MargusBioloogiliste preparaatide kvaliteedi hindamise küsimusedhelerin.margus@ravimiamet.ee
Kairi LaiusRavimite kvaliteedi hindamise küsimused, teisesed müügiloadkairi.laius@ravimiamet.ee
 
Kliinilise hindamise büroo
Kliinilise ja pre-kliinilise dokumentatsiooni hindamisega seotud küsimused
Liina SalurMRP/DCP ravimiomaduste kokkuvõtted, pakendi infolehedliina.salur@ravimiamet.ee
Ene KenkmannMRP/DCP ravimiomaduste kokkuvõtete ja pakendi infolehtede tõlkedene.kenkmann@ravimiamet.ee
Tuuli Lee Pabelloriiklike taotluste (esmased, muutused) ravimiomaduste kokkuvõtted,
pakendi infolehed
user-testing
tuulilee.pabello@ravimiamet.ee
Triin Teppor
Hedi Hellenurm-Sepp
Triinu Tereping
veterinaarravimite kliinilise ja pre-kliinilise dokumentatsiooni, SPC ja PIL-iga seotud küsimusedtriin.teppor@ravimiamet.ee
hedi.hellenurm-sepp@ravimiamet.ee
triinu.tereping@ravimiamet.ee
Liilia Juhkason
Kristi Daum
pakendite kavandid, kleebistamine, Balti pakendi kooskõlastamineliilia.juhkason@ravimiamet.ee
kristi.daum@ravimiamet.ee
labelling@ravimiamet.ee
 
RAVIMIOHUTUSE OSAKOND
Ohutusjärelevalve büroo
Ravimiohutuse süsteemi ja riskijuhtimiskavade ja nendest tulenevate õppematerjalide, tervishoiutöötajatele suunatud ohutusalaste kirjade hindamine, ravimite kõrvaltoimed, ohutusalane teave
Maia Uuskülakõrvaltoime teatised, ravimi perioodiline ohutusaruanne, riiklike müügilubade ohutusalased muutused (k.a müügiloa uuendamisel)maia.uuskula@ravimiamet.ee
Vivika Peetskõrvaltoime teatised, kõrvaltoime teatiste elektroonne edastamine, MRP/DCP ohutusalased muutused (k.a ML uuendamisel)vivika.peets@ravimiamet.ee
Helve Vestman
Triin Leinemann
kõrvaltoime teatised, ravimi perioodiline ohutusaruannehelve.vestman@ravimiamet.ee
triin.leinemann@ravimiamet.ee