• English
  • Eesti

Kasutusjuhend ja sisujuht

Printer-friendly version

Dokumendiregister on koostatud dokumendi liikide kaupa. Dokumendi liigile klõpsates avatakse nimekiri dokumentidest.

Samuti on võimalik dokumente otsida kasutades dokumendiotsingut, mis võimaldab dokumente leida erinevate registriandmete järgi. Detailne otsing allpool võimaldab otsida dokumenti teatud välja järgi. Otsingu käivitamiseks tuleb vajutada otsingu all olevale nupule „otsi“.

Otsingutingimuste valimisel on vajalik arvestada järgnevat:

  • otsinguvormil on toodud loetelu dokumendiregistri andmeväljadest, millest ühe või mitme andmevälja täitmisel on võimalik koostada kombineeritud otsinguid;
  • otsida saab ka sõnaosa järgi;
  • andmevälja piiratud väärtuste puhul on otsingutingimused valitavad ripploendist;
  • kuupäeva on võimalik valida otsingutingimuse välja kõrvalt avanevast kalendrist;
     

Otsingu tulemusena kuvatakse leitud dokumentide arv ja nimekiri otsingu tingimustele vastavatest dokumentidest. Dokumendi detailandmete nägemiseks tuleb klikkida dokumendi andmetel.

Temaatilise ülevaate saamist hõlbustavad Ravimiameti dokumentide loetelus määratud funktsioonide tähised, mis sisalduvad dokumendi viidas:

JUH – Üldjuhtimine
DOK – Asjaajamine ja arhiivindus
JUR – Õigusalane nõustamine
PER – Personalitöö
TTK – Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine
FIN – Finants-, haldus- ja majandustegevus
KNT – Sisekontrolli korraldamine asutuses
IT – Infotehnoloogialane teenindamine
RR – Ravimite registreerimine
RDH – Ravimite dokumentatsiooni hindamine
RST – Ravimistatistika tegemine
RIK – Ravimiinfo ja –ohutuse järelevalve
RKU – Kliiniliste uuringute dokumentatsiooni hindamine
VET – Veterinaarravimitega seotud asjaajamine
REP – Euroopa farmakopöaga seotud asjaajamine
L – Ravimite kvaliteedi kontrollimine
BPO – Bioloogiliste preparaatidega seotud järelevalve teostamine
IN – Inspekteerimine
MSO – Meditsiiniseadmete turu järelevalve