• English
  • Eesti

Kas ravimeid saab tellida ka mõnest teisest Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist?

26.04.2013
Printer-friendly version

Väljastpoolt Eesti internetiapteeke ravimite tellimisel on oluline kõigepealt veenduda, et tegemist on ametliku tegevusloaga internetiapteegiga. Kuid ka ametliku tegevusloaga internetiapteegist tellimisel võib tekkida probleeme ravimite kättesaamisel Eestis, sest välisriigi apteegis üldjuhul ei ole ravimeid, mis vastavad Eestis välja antud müügiloale ja selle tingimustele (nt eestikeelne pakend, eestikeelne info, näidustus, ravimi klassifitseerimine retsepti või käsimüügiravimiks, tootmiskohad, müügiloa hoidja jne) ning ravimiseadus selliste ravimite kättetoimetamist ei luba.

Miks teise riigi internetiapteegist tellitud ravim üldse peab vastama Eestis välja antud müügiloale? Müügiloale vastavuse nõue on kogu Euroopas kehtestatud, sest patsientidel on õigus saada emakeelset ravimitealast teavet, mis kindlustaks ravimite ohutu tarbimise. Nõue on oluline ka võltsingukahtluse korral võrdlusvõimaluseks legaalse ravimiga ja turu kaitseks. Seetõttu peab müüdav ravim vastama selle riigi müügiloale, kust see on tellitud ja kuhu see saadetakse.

Lisaks eelnevale tuleb välisriigist ravimite tellimisel arvestada, et ravimite müügile ja kättetoimetamisele kohalduvad tingimused võivad liikmesriigiti erineda ning riigid võivad seada piiranguid ravimi kogustele.

Väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda on ravimite tellimine keelatud!