• English
  • Eesti
KKK

Kas arstide poolt algatatud kliinilistele ravimiuuringutele kehtivad samad nõuded mis ravimitootjate uuringutele?

Printer-friendly version

Arstide poolt algatatud kliinilistele uuringutele kehtivad samad nõuded. Ainsa erisusena ei tule tasuda riigilõivu. Seejuures peavad olema täidetud Ravimiseaduse §95 (3) nimetatud tingimused.