• English
  • Eesti
UudisedUudised

Kõrvaltoimetest teatamine aitab muuta ravimeid ohutumaks

07.11.2016
Printer-friendly version

Enamuse patsientide jaoks on ravimid ohutud ja efektiivsed, kuid vahel võivad tekkida kõrvaltoimed. Ravimitega seotud riske on oluline mõista ja neist tuleb rääkida.

7.-11. novembril toimuva kampaaniaga soovivad Euroopa ravimiametid suurendada teadlikkust kõrvaltoimete teatamise tähtsusest.Ravimiametid hindavad ravimite ohutust ja ravimi kasu-riski suhet kõrvaltoimete põhjal. Seetõttu on oluline neist teada anda. Iga inimene saab aidata muuta ravimeid ohutumaks rääkides võimalikest kõrvaltoimetest oma arstile ja teatades neist Ravimiameti veebilehe kaudu.

Kampaania keskmeks on animeeritud video võimaliku kõrvaltoimega patsiendist. Videos on näha ravimi võtmist, kõrvaltoime tekkimist, kõrvaltoime teatise koostamisest ja saatmisest ravimiametile ja kuidas see aitab patsiente tulevikus.

Kampaania on osa ravimiohutuse järelevalve alase koostöö tugevdamise projektist Euroopas (SCOPE - Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe).

Täiendav teave kõrvaltoimete ning nendest teatamise kohta: info@ravimiamet.ee