• English
  • Eesti
UudisedUudised

Jõustusid seadusemuudatused, mis võimaldava terviseandmete piiriülese vahetamise

30.11.2018
Printer-friendly version

11.11.2018 jõustusid muudatused tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (TTKS) ja ravimiseaduses (RavS), millega võimaldatakse edaspidi terviseandmete digitaalne andmevahetus piiriüleselt. Andmeedastuse aluseks on andmevahetusplatvorm, mis vahendab andmeid tervise infosüsteemist ja retseptikeskusest välisriigi ning välisriigist omakorda Eesti tervishoiuteenuse osutajatele ja apteekidele.

Terviseandmete piiriülese edastamise projekti eesmärk on tagada välisriigis viibivatele inimestele kvaliteetsem arstiabi ja ravimite kättesaadavus. Tänu tervise infosüsteemi lahendustele on patsiendi haigusloo andmete vahetamine Eesti siseselt tervishoiutöötajate jaoks juba tavapärane. Samalaadselt on ka välisriigis tervishoiuteenust saaval inimesele tagatud kvaliteetsem tervishoiuteenus, kui tema andmete kasutamine on võimaldatud sealsele arstile, õele või apteekrile. Kokkulepitud andmevahetuse peamiseks kasuteguriks on lisaks andmeedastusele ka nende tõlkimine vastava riigi keelde.
Muudatused on kättesaadavad: https://www.riigiteataja.ee/akt/110112018001.

23.11.2018 jõustusid sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muudatused.
Määruste muudatused kättesaadavad: https://www.riigiteataja.ee/akt/120112018004.