• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ivermektiini kohta käivad korduma kippuvad küsimused

05.11.2021
Printer-friendly version

Mis ravim on ivermektiin?

Ivermektiin on retseptiravim, mida kasutatakse nii inimestel kui ka loomadel erinevate parasiitide vastu.

Kas ivermektiinil on Eestis müügiluba?

Ei, Eestis ei ole inimestel kasutatava ivermektiini tablettidel müügiluba, kuid müügiloata ivermektiini on lubatud kasutada Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi taotluse alusel, st apteegist saab seda ikkagi ainult retseptiga.

Peamiselt suurloomadel (hobused, lehmad, lambad jt) kasutamiseks mõelduna on mitmel erineval ivermektiini-preparaadil müügiluba, kuid need on loomulikult loomadele sobilikes annustes ning ravimvormides.

Missugused kõrvaltoimed ivermektiinil on?

Ivermektiini kõrvaltoimetena võib esineda peavalu, pearinglus, asteenia ehk üldine jõuetus, iiveldus, nahalööve, turse, oksendamine ja kõhulahtisus, krambihood, koordinatsioonihäired (ataksia), hingamisfunktsiooni häire (düspnoe), kõhuvalu, tundlikkuse häire (paresteesia), nõgeslööve (urtikaaria).

Kas ivermektiinist on COVID-19 ravimisel kasu?

Eksperdid üle maailma on hinnanud ivermektiini efektiivsuse ja ohutuse andmeid koroonahaiguse raviks ning leidnud, et praegu ei ole tõendeid, mis õigustaksid ivermektiini kasutamist väljaspool kliinilisi uuringuid. On mitmeid uuringuid, mis on hinnanud ivermektiini toimet, aga need on üldiselt väikesemahulised ning madala kvaliteediga. Eksperdid on teadlikud, et publitseeritud on artikleid, mille tulemused toetavad ivermektiini kasutamist, aga teisalt on ka uuringuid, mis ei ole ivermektiinist kasu näidanud. Lõplikke soovitusi andes on arvesse võetud kogu teadaolevat informatsiooni. Kokkuvõte on, et ei ole kindlaid tõendeid, et ivermektiinist oleks kasu. Küll aga teame, et ivermektiin võib põhjustada kõrvaltoimeid. Ei ole põhjust seada ennast nende kõrvaltoimete ohtu, kui ravimil ei ole teadaolevalt oodatavat kasu.