• English
  • Eesti
UudisedUudised

Isotretinoiinravi saavad fertiilses eas naised kasutavad Eestis efektiivset kontratseptsiooni vähe

06.06.2018
Printer-friendly version

Ajakirjas Drugs - Real World Outcomes avaldati Tartu Ülikooli teadlaste ja Ravimiameti spetsialistide läbiviidud uuring isotretinoiini raseduse vältimise programmi järgimisest Eestis. Esitame sellest alljärgnevalt lühikokkuvõtte.

Isotretinoiin on väga efektiivne raskekujulise akne ravim. Samas on isotretinoiini rasedusaegsel kasutamisel äärmiselt suur oht loote väärarengute tekkeks. Selle riski vähendamiseks on isotretinoiinravile rakendatud kindlad tingimused ja piirangud.

Uuringu eesmärk oli kirjeldada isotretinoiini kasutamist fertiilses eas naistel, hinnata samaaegse kontratseptsiooni sagedust ning tuvastada võimalikke isotretinoiinravi ajal tekkinud rasedusi.

Uuringus kasutati Eesti Haigekassa retseptikeskuse ja ravikindlustuse andmekogu andmeid. Uuringusse kaasati 15...45-aastased naised, kes olid perioodil 01.01.2012 - 31.10.2016 vähemalt ühe korra isotretinoiini välja ostnud. Kontratseptsiooni hindamiseks kasutati hormonaalsete kontratseptiivide retseptiandmeid ning kontratseptiivseadme paigaldamise ja järelevalve diagnoosiga raviarveid. Piisav kontratseptsioon defineeriti kui kontratseptiivi kasutamine algas vähemalt üks kuu enne isotretinoiinravi alustamist, kestis kogu ravi vältel ja kuni üks kuu pärast ravi lõpetamist. Isotretinoiinravi ajal tekkinud raseduseks loeti kui rasedus või abortlõppega rasedus oli diagnoositud isotretinoiinravi ajal või kahe kuu jooksul pärast ravi lõpetamist.

Uuringuperioodil kasutas isotretinoiini 3115 naist, kellest enamik (89,6%) olid fertiilses eas. Isotretinoiini määrasid enamasti (95,3%) dermatoloogid. Peamiselt (93,9%) kirjutati isotretinoiini välja akne raviks, harva teiste naha haigusseisundite puhul.

Vaid 15,7%-l fertiilses eas naistest oli isotretinoiinravi ajal piisav kontratseptsioon, 13,9%-l ei olnud raviperiood kontratseptsiooniga täielikult kaetud. Piisava kontratseptsiooni kasutamine oli suurem 30-aastaste ja vanemate naiste hulgas võrreldes noorematega. Samuti täheldati piisava kontratseptsiooni sagenemist raviperioodi ning vaatlusperioodi pikenedes.

Leiti 10 võimalikku isotretinoiinravi ajal tekkinud rasedust. Nendest 8 naist ei kasutanud efektiivset kontratseptsiooni ning kahel juhul oli kontratseptsioon piisav või osaline.

Uuring näitab, et väga suur osa fertiilses eas naisi Eestis ei kasuta isotretinoiinravi ajal efektiivset kontratseptsiooni, mistõttu on väga suur oht rasestuda. Samas oli isotretinoiinravi ajal tekkinud raseduste arv väike, mis võib olla tingitud asjaolust, et osa isotretinoiini kasutajatest on seksuaalselt mitteaktiivsed tütarlapsed, kellel kontratseptsioon ei ole vajalik, või on kasutanud teisi vähem efektiivseid rasestumisest hoidumise meetodeid.

Allikas:

Uusküla, A., Pisarev, H., Kurvits, K. et al. Drugs - Real World Outcomes (2018). https://doi.org/10.1007/s40801-018-0135-z