• English
  • Eesti

Inimtervishoius kasutatavate ravimite hea turustamistava. GDP Good Distribution Practice (medicinal products for human use)

15.09.2015
Printer-friendly version

Ravimite hea turustamistava. Ametlik eestikeelne tõlge, Ravimiameti märkustega

Ravimiameti selgitus eestikeelse tõlke kohta. Inglise-Eesti vasted

Good Distribution Practice (medicinal products for human use) - ingliskeelne algtekst Euroopa Komisjoni / EUR-Lex.europa.eu veebilehel

Hea turustamistava suunised (inimtervishoius kasutatavad ravimid) - eestikeelne ametlik tõlge Euroopa Komisjoni / EUR-Lex.europa.eu veebilehel

Euroopa Komisjoni koostatud küsimused-vastused, GDP Q&A (questions and answers), version 1.0

ICH Q9 Quality Risk Management

 

Ravimite head turustamistava / Good Distribution Practice (GDP) suunised on kehtestatud Euroopa Ühenduse tasandil.

Eesti ravimiseadus § 26 lõige (81):

Inimtervishoius kasutatavate ravimite ja toimeainete hulgimüük ning ravimite vahendamine peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ artikli 47 lõike 4 ja artikli 84 alusel koostatud headele turustamistavadele.

Sotsiaalministri määrused ravimite hulgimüügi ja säilitamise kohta on ülevaatamisel.