• English
  • Eesti
UudisedUudised

Inimestele mõeldud ravimite turumaht on stabiilses tõusutrendis

15.11.2019
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate iga kvartal esitatavatel hulgimüügiaruannetel.

Humaanravimid

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht suurenes 2019. aasta III kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,9%, ulatudes 84,0 miljoni euroni. Vaadates viimase viie aasta ravimituru mahtu III kvartali lõikes, võib näha stabiilset tõusutrendi:

Joonis 1. Humaanravimite turumaht III kvartalis aastatel 2015–2019

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid:

  • üldapteekidele – 58,4 miljoni euro ulatuses;
  • haiglaapteekidele - 24,4 miljoni euro ulatuses ning
  • teistele asutustele 1,1 miljoni euro eest.

Suurima osa ravimituru mahust moodustas retseptiravimite käive – 72,4 miljonit eurot, käsimüügi- ning haiglaravimite käibed olid vastavalt 11,2 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immuunsüsteemi mõjutavad ained (18,5 mlj eurot), infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks (11,6 mlj eurot) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (9,8 mlj eurot).

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele. Defineeritud päevadoos tuhande inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis– mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses.

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2019. aasta III kvartalis kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi ravimeid (424 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse ravimeid (168 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (130 DPD/1000/ööp).

Kokku turustati 2019. aasta III kvartalis Eestis ligi 3700 erinevat ravimipakendit ning 1200 erinevat toimeainet.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite turumaht suurenes 2019. aasta kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,7%, ulatudes 3,65 miljoni euroni.

Suurima käibega ravimirühmad kolmandas kvartalis:

  • infektsioonivastased ained (QJ) - 0,91 miljonit eurot (Moodustades 2019. aasta III kvartalis 25% veterinaarravimite turumahust)
  • Parasiidivastased ained (QP) - 0,69 miljonit eurot
  • immunoloogiliste ainete (QI) käive - 0,65 miljonit eurot

89% veterinaarravimitest väljastati otse tegutsevatele veterinaararstidele või põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele. 6% veterinaarravimitest väljastati veterinaarapteekidele, 5% üldapteekidele ja 0,1% teistele asutustele (peamiselt riigi- ja teadusasutused).

Joonis 2. Veterinaarravimite turumaht III kvartalis aastatel 2015–2019

 

*Humaanravimite statistikas võetakse arvesse humaanravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (riigi- ja teadusasutused jm); veterinaarravimite statistikas veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele. Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.