• English
  • Eesti
UudisedUudised

Hulgiskleroosi ravimi Lemtrada (alemtuzumab) kasutuspiirangud tõsiste kõrvaltoimete riski vähendamiseks

18.11.2019
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiamet soovitab uusi piiranguid Lemtrada (alemtuzumabi) kasutamisel hulgiskleroosi raviks. Uued piirangud on seoses immuunsüsteemi ning südame ja veresoontega seotud kõrvaltoimete ilmnemisega, millest mõned on lõppenud surmaga.

Ravi Lemtradaga võib nüüdsest alustada ainult täiskasvanutel, kellel on väga aktiivne ägenemiste ja remissioonidega kulgev hulgiskleroos vaatamata ravile vähemalt ühe haigust modifitseeriva ravimiga või kui haigus progresseerub kiiresti, mille puhul esineb vähemalt kaks invaliidistavat ägenemist aastas või kui piltdiagnostikal esineb ajukoes uusi haiguskoldeid. Lemtradat ei tohi kasutada patsientidel, kellel esinevad teatud südame- ja veresoonkonnahaigused või hüübimishäired ning kui patsiendil esineb peale hulgiskleroosi veel mõni autoimmuunhaigus.

Lemtradat tohib manustada ainult haiglas, kus on intensiivraviosakond, kuna ravijärgselt on kõrgenenud risk tõsiste kõrvaltoimete tekkeks. Patsiendile tuleb nõustamisel anda teabematerjal ja hoiatuskaart, mida ta peab alati endaga kaasas kandma. Hoiatuskaarti tuleb näidata kõigile erakorralise ravi osutajatele ja tervishoiutöötajatele teavitamaks neid patsiendi ravist Lemtradaga.

Kui Lemtradaga ravitaval patsiendil tekivad järgmised nähud, tuleb viivitamatult võtta ühendust oma raviarstiga, kes otsustab ravi katkestamise üle ning teeb täiendavad uuringud:

  • ägedad ja järsku tekkivad südameprobleemid (tavaliselt 1…3 päeva jooksul ravimi annusest) - hingamisraskus ja valu rinnus;
  • kopsuverejooks - hingamisraskus ja veriköha;
  • ajuinsult ja pea-/kaelaarteri sisekihi rebend - näohalvatus, järsku tekkinud tugev peavalu, ühe kehapoole nõrkus, kõnehäire, valu kaelas;
  • maksakahjustus - naha ja silmavalgete kollasus, tume uriin, normaalselt kergemini tekkivad veritsused ja verevalumid;
  • immuunsüsteemi üleaktiveerumine - palavik, lümfisõlmede turse, verevalumid ja nahalööve.

Lemtrada toimeaine alemtuzumab on monoklonaalne antikeha (valk), mis kinnitub immuunsüsteemi mõjutavate valgeverelibledel oleva CD52 valgu külge. See kahjustab ja vähendab nende rakkude kahjulikku toimet immuunsüsteemile ja avaldab ravitoimet hulgiskleroosile.

Eestis kasutab Lemtradat 10 kuni 15 patsienti.

Kui Lemtradaga ravi ajal tekivad patsiendil küsimused või mure oma tervise pärast, siis tuleks pöörduda oma arsti poole.

Rohkem teavet Euroopa Ravimiameti veebilehel

info@ravimiamet.ee

tel: 7 374 140