• English
  • Eesti

HMA üritused

05.06.2017
Printer-friendly version

Eesti Ravimiamet korraldab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal kaks HMA töörühma kohtumist, millest võtavad osa inimestel kasutatavate ravimite ja veterinaarravimite kõikide Euroopa Liidu pädevate asutuste juhid. Nende kohtumiste käigus vahetatakse infot, peetakse arutelusid ja võetakse vastu otsuseid olulistes ravimeid puudutavates küsimustes.

HMA kohtumised toimuvad Radisson Blu Olümpia hotellis Tallinnas järgmistel kuupäevadel:

5.-7. september 2017

28.-30. november 2017

Eelmiste kohtumiste kokkuvõtted on leitavad HMA kodulehelt.